Výbor SVJ nijak nereaguje ani na mou žádost o předložení usnesení ohledně chystané revitalizace na shromáždění členů, ani na má upozornění ohledně omylů a lží v zápise z posledního shromáždění (na svou žádost o zveřejnění opraveného zápisu jsem již tradičně nedostala od výboru žádnou odpověď). O dalším postupu výboru tak mohu usuzovat pouze z jeho zveřejněného zápisu z jednání (21. 1. 2013).

Výbor zjevně nechce svolat shromáždění členů, na kterém by členové rozhodli, zda přijmou usnesení, kterými jsem podmínila svůj souhlas a jejichž smyslem je posílit průhlednost a kontrolovatelnost 2. etapy revitalizace a zlepšit informovanost všech členů SVJ.

Nechápu, proč mi výbor na mé žádosti neodpovídá, naprosto je ignoruje a nechce svolat shromáždění, které by mi mohlo přijetím požadovaných usnesení poskytnout záruku otevřeného a poctivého přístupu výboru při přípravě chystané revitalizace. Jediné vysvětlení, které mne napadá, je, že výbor asi tedy nechce postupovat otevřeně a poctivě a nejspíše buď nechce dodržet schválený obsah revitalizace (šikmé lodžie apod.), nebo nehodlá vypsat otevřené výběrové řízení, které by neupřednostňovalo výborem vybrané dodavatele a které by mohlo být plně kontrolovatelné členy.

Místo svolání shromáždění, kde mohou členové získat informace z více stran, chce výbor podle zápisu obcházet jednotlivé vlastníky a získávat jejich souhlas na změnu obsahu revitalizace, tj. výměnu balkónů opět za ocelové balkóny.

Tato iniciativa výboru ale postrádá jakýkoli smysl (snad kromě intenzivní jednostranné masáže členů za „balkónovou“ variantu, kterou nyní usilovně prosazuje výbor), protože souhlas s opravami společných částí domu lze získat pouze přijetím usnesení na shromáždění (zákonem požadovanou 75% většinou všech členů). Tento souhlas nelze získat podpisem nějaké listiny mimo shromáždění, to lze pouze v případech, kdy je podle zákona o vlastnictví bytů nutný souhlas všech členů (viz čl. XII stanov SVJ).

Už několikrát jsem výbor i kontrolní komisi upozornila na zbytečné plýtvání prostředky SVJ, vesměs bez jakékoliv jejich odezvy. Pouze u výdajů na právního zástupce SVJ jsem možná trochu uspěla, protože výborem avizovanou právníkovu odpověď na můj dopis ohledně omylů a lží v zápise ze shromáždění jsem nedostala (škoda, že aspoň výbor nenašel odvahu zveřejnit svůj názor – ten by snad byl zadarmo). Nicméně podle posledního zápisu se zdá, že výbor se opět chystá utrácet za pravděpodobně zbytečné akce.

Statický posudek na stávající balkóny je zbytečný – jednak již „posouzení stávajícího stavu závěsných balkónů“ si nechalo zpracovat SBD Průkopník 24. 2. 2011 (viz http://www.stouracova.cz/2011/havarijni-stav-balkonu/), jednak se budou balkóny odstraňovat v obou variantách revitalizace (ať už při mnou prosazované výměně za betonové lodžie, nebo při výborem nyní protlačované výměně za ocelové balkóny).

Výběr zhotovitele změny projektu, který výbor také plánuje ještě před shromážděním, má smysl dělat rovněž až v případě, že bude tato změna nutná (shromáždění zatím žádnou změnu revitalizace neodsouhlasilo).

Zápis mne už tradičně obviňuje ze všeho možného – ostatně zmínky o naší rodině se objevily v 15 z posledních 18 zápisů z jednání výboru, takže ze strany výboru nic nového!

Ze stejných věcí bych mohla i já obviňovat výbor, který dodnes nemá souhlas vlastníků pozemků, takže nelze žádat o stavební povolení, ale má takové vzájemné napadání smysl? Nebylo by lepší se místo toho více věnovat krokům, které jsem výboru navrhla?

Přílohy:

Štítky: , , , ,