1. Účet na přidávání příspěvků a komentářů bude založen na e-mailovou žádost správci stránek jakékoliv osobě, která jako součást žádosti uvedena informaci, v jakém bytě jako vlastník či nájemník pobývá, jeho celé jméno a identifikace vlastnického práva k bytu (vlastník, nájemník).
  2. Vlastníkům je pro ověření zasílán dopis s heslem na jejich adresu uvedenou v Katastru nemovitostí.
  3. Nájemníkům je heslo vhazováno do poštovní schránky příslušného bytu.
  4. Obsah článku či komentáře musí být nevulgární a nesmí obsahovat komerční sdělení neodsouhlasené vlastníkem domény.
  5. Provozovatel serveru si vyhrazuje právo na zrušení příspěvků či komentářů porušující předchozí bod či obsahující prokazatelně zcizené autorské dílo.
  6. Provozovatel serveru si vyhrazuje právo na okamžité zrušení celé služby.

Napsat komentář