Výběrové řízení

Společnosti v přiloženém dokumentu byly osloveny pro obě výběrová řízení vypsaná dnes. Přehled oslovených společností pro I. etapu

Více informací o článku „Přehled oslovených společností ve výběrových řízeních”

Milan Šorm dne 18. 10. 2011

Bylo vypsáno výběrové řízení na I. etapu revitalizace našeho domu – okna. Veškeré podrobné informace otevřeného výběrového řízení naleznete v dokumentu zadávací dokumentace – okna.

Více informací o článku „Výběrové řízení na revitalizaci domu – okna”

Milan Šorm dne 18. 10. 2011

Bylo vypsáno výběrové řízení na I. etapu revitalizace našeho domu – střechu. Veškeré podrobné informace otevřeného výběrového řízení naleznete v dokumentu zadávací dokumentace – střecha.

Více informací o článku „Výběrové řízení na revitalizaci domu – střecha”

Milan Šorm dne 22. 9. 2011

Vážení vlastníci, vzhledem k faktu, že v současné době je dokončen projekt revitalizace střechy a hospodářských lodžií (1. část revitalizace našeho domu, bez stavebního povolení), připravuje výbor SVJ výběrové řízení na dodavatele stavby (o vlastní realizaci a dodavateli rozhodne svolané shromáždění SVJ v průběhu října 2011). Výbor plánuje provést dvě výběrová řízení: Na dodavatele nové střechy a s ní související vzduchotechniky a hromosvodů Na dodavatele nových okenních […]

Více informací o článku „Plánované výběrové řízení na dodavatele stavby”

Milan Šorm dne 16. 6. 2011

Vážení vlastníci bytových jednotek, dovoluji si Vás tímto pozvat na shromáždění vlastníků jednotek dne 29. června 2011 v 18.00 v prostorách MŠ Štouračova. Program jednání je přílohou této zprávy. Na setkání s Vámi se jménem výboru těší Milan Šorm předseda výboru SVJ Přílohy: Pozvánka na shromáždění vlastníků s programem jednání Vyhodnocení výběrového řízení (zpracováno členy výboru M. Kubišem a M. Zámečníkem) […]

Více informací o článku „Pozvánka na shromáždění vlastníků SVJ”

Výbor společenství vlastníků jednotek na základě závěrů posledního shromáždění vlastníků vyzval 16 společností (jejichž kontaktní údaje byly zaslány vlastníky jednotek a členy výborů k rukám předsedy výboru SVJ) s následující výzvou: Výzva k podání nabídky Příloha – podrobný rozsah požadavků Seznam oslovených společností

Více informací o článku „Výzva k podání nabídky na vypracování kompletní projektové dokumentace pro revitalizaci domu”