Vážení vlastníci,

k našemu shromáždění, které se bude konat v úterý 8. února 2011 v 18:00 v přízemí MŠ Štouračova, jsou k dispozici další podklady.

  1. Jednotlivé připomínky ke stanovám Společenství vlastníků jednotek byly předloženy ke konzultaci právnímu oddělení SBD Průkopník, toto oddělení je však zamítlo z důvodu, že požadavky a připomínky odporují legislativě. V průběhu schůze tak budou k odsouhlasení navrženy vzorové stanovy, které Vám byly distribuovány do schránek a které jsou také k dispozici v tomto článku [navrh-stanov-svj].
  2. Pro úvodní období bude navržena ke schválení smlouva o správě domu SBD Průkopníkem (dosavadní způsob správy). Po zvolení výboru se nový výbor seznámí s rutinním chodem SVJ a ze získaných zkušeností se správou domu a spoluprací s SBD Průkopník vyplynou nové návrhy ke správě domu a k úpravě činností SBD Průkopník pro naše SVJ. Návrh smlouvy o správě domu je přílohou tohoto článku [Návrh smlouvy na správu domu od SBD Průkopník].
  3. Cílem projednávání revitalizace domu bude odsouhlasení zadání projektové dokumentace pro zateplení domu, střechy, rekonstrukce vzduchotechniky, přístavba železobetonových lodžií a výměna oken a balkonových dveří na společných lodžiích. Celkový odhadovaný náklad na všechny dodavatelské práce je cca 10 mil. Kč.
  4. Pro zahájení kompletní revitalizace domu je nezbytně nutné získat povolení obou soukromých majitelů pozemků pod naším domem – p. Jelínka a Ing. Jánského. Souhlas (povolení) ze strany p. Jelínka lze získat odkupem části chodníků před domem, které jsou v jeho majetku. S Ing. Jánským je třeba individuálně jednat členy nového výboru SVJ. Shromáždění se musí vyjádřit k odkupu pozemků před domem a stanovit mandát výboru (statutárního zástupce SVJ) pro další jednání.
  5. Dalším tématem je problematika pronájmu přízemních prostor v Št. 17 a případné znovuobnovení sušárny v Št. 17. Dále bude shromáždění rozhodovat o vyklizení kočárkárny Št. 17 a její rekonstrukci zpět do původního účelu užití (kočárkárny) – v současné době je zde neveřejná dílna. V případě dostatku času budou v různém také diskutovány nástěnky u vstupů, jejich podoba a cenová hladina.

Na Vaši účast na shromáždění se těší správce domu Ing. Michal Kubiš, SBD Průkopník a přípravný výbor SVJ.

Štítky: , ,