V listopadu končí funkční období kontrolní komise. Předpokládáme, že její dosavadní členové v čele s předsedkyní p. Hanzíkovou budou usilovat o své znovuzvolení (zvoleni 2011 a znovu 2016).

Protože si myslíme, že zde nebydlící členové výboru nebudou stávajícími členy KK dostatečně kontrolováni, přihlásili jsme se výboru jako jedna z kandidujících trojic na členy nové kontrolní komise. Oznamujeme to tímto i všem členům, aby nemohlo opět dojít k tomu, že předsedkyně KK p. Hanzíková bude obcházet členy s vymyšleným tvrzením „že to nikdo jiný nechce dělat”, jako tomu bylo u voleb náhradníků výboru letos na jaře.

Svůj dopis členům jsme se snažili zveřejnit na nástěnce již 20. 10. 2021, ale někteří členové výboru a kontrolní komise jej soustavně strhávali 🙁

Očekávali bychom, že výbor vyzve zájemce o práci v kontrolní komisi a zveřejní na „své” nástěnce případné kandidující trojice. Místo toho zatím členové výboru opakovaně likvidují náš dopis. Proč?

Ing. Milan Šorm,  Zdeňka Bátková,  RNDr. Mgr. Gracian Tejral, Ph.D.

 

Příloha:

 

Štítky: