V zápise č. 63 ze schůze výboru dne 1. 11. 2021 se v závěru píše: „další vlna nepovolených výlepů na nástěnkách SVJ”, „provokace všem dobře známé organizované skupiny”, „poškozování vyvěšených informací”. Výbor dále vyzývá, aby „SVJ vůči škůdcům postupovalo uvážlivě”, a slibuje, že „zajistí, aby do budoucna tato skupina nemohla využívat společný majetek SVJ pro své soukromé (nekalé) účely”.

O problematice nástěnek v domě jsme už dříve psali – jednu si výbor zcela přivlastnil pro sebe a na druhé trvale obsadil většinu plochy. Pro možnost umístění informací od členů SVJ tak zůstalo místo na sotva dva listy A4.

Řešení této situace, kdy členové se snaží někam na nástěnku umístit své informace o dění v domě, zatímco někteří členové výboru a kontrolní komise je soustavně strhávají, je přece jednoduché. Stačí vyčlenit jednu nástěnku pro možnost komunikace mezi členy SVJ (např. přesunutím domovního řádu, požárních směrnic, informací o úklidu jinam). Samozřejmě je nezbytné ze strany výboru přestat s ničením těchto materiálů (to je ale pro něj asi to nejtěžší). Dopis členům ohledně volby nové kontrolní komise jsme po opakovaném strhávání z nástěnky museli předat do jejich schránek.

 

Pokud jde o „poškozování vyvěšených informací”, tak podle nás je poškodil především předseda výboru, který ve vchodu 19 doslova orval volné plochy na domovním řádu a informacích o úklidu. Nechápali jsme, proč to dělá, ovšem po zveřejnění zápisu výboru už je to zřejmé – aby to mohl svádět na ostatní (jeho oblíbená taktika). A to nepočítáme to množství špendlíků, které vždycky při strhávání našeho dopisu členům ukradli. Jak ubohé!

Jestli strhávání našich informací nebo kradení cizích špendlíků je ze strany výboru onen zmiňovaný „uvážlivý postup” nevíme, ale kdo je tady skutečným „škůdcem”, je podle nás zřejmé. Aby tito lidé vyzývali ostatní k nepoškozování vyvěšených informací je podle nás z jejich strany vrcholem pokrytectví.

Výbor již od 15. 10. věděl, že se přihlásili kandidáti do voleb kontrolní komise, přesto dodnes o tom členy SVJ neinformoval. Co tedy mohli jiného dělat, než informovat členy sami? A za to byli označeni za škůdce. Čím tedy škodí? Že píší členům to, co jim má sdělit výbor? Že si k informaci o SVJ dovolili použít nástěnku SVJ? To mají být ony „soukromé (nekalé) účely”? Co je na tom nekalého?

 

Předseda výboru umístil do našeho domu své hady, aniž se vlastníků dotčeného nebytového prostoru zeptal, zda s tím souhlasí. A nyní se dozvídáme, že výbor chce omezit nějaké skupině členů „využívat společný majetek SVJ”. Dnes nám zakáží dát informaci na nástěnku, zítra nás nepustí do kolárny a co pozítří?! Výbor nemá žádné právo omezovat členy v užívání společného majetku!

Do roku 2012, než se zde tento člověk objevil, byly vztahy mezi obyvateli domu normální. A jaké jsou dnes? A čí je to vina? Kdo neustále ve svých zápisech popichuje, kádruje, osočuje a doslova rozděluje členy společenství?

Od podzimu 2014, kdy jsme na tomto webu zveřejnili svůj poslední článek, jsme už dále nic nekomentovali. Ale to, co po nástupu staronového předsedy výbor v září 2021 zveřejnil a nadále zveřejňuje, už nešlo ignorovat.

Znovu tedy opakujeme, že zde nebydlící a námi všemi placení funkcionáři se mají o nás členech vyjadřovat pouze neutrálně. Právo hodnotit jiné členy přísluší pouze členům společenství.

 

Štítky: , , ,