V zápise č. 63 ze schůze výboru dne 1. 11. 2021 odstavec o ukončení mandátu kontrolní komise končí větou: „hrozí, že tento důležitý orgán padne do nepravých rukou, které se po něm chtivě natahují”.

To je pravděpodobně narážka na to, že jsme se já a další dva členové SVJ přihlásili jako jedna z kandidujících trojic na členy nové kontrolní komise (proč o naší kandidatuře výbor členy dosud neinformoval?).

V našem dopise členům jsme jasně zdůraznili, že svou kontrolní činnost budeme provádět bez nároku na pravidelnou měsíční odměnu, jako je to běžné u kontrolní komise v jiných SVJ. Za co předchozí členové KK (asi podle výboru ty pravé ruce) pobrali statisíce, my chceme „chtivě” dělat zadarmo.

Výbor určuje, kdo jej smí kontrolovat (ti, které chválí a oceňuje nejen slovy, ale i odměnami) a kdo ne (ti „nepraví” a „chtiví”). To je tedy opravdu neskutečné!

Čeho se výbor bojí? Co mu na naší kandidující trojici tak vadí?

Pokud výbor postupuje poctivě a transparentně, řídí se nejen platnými zákony a stanovami, ale i názory většiny členů SVJ, nemá se přece čeho bát. Bez ohledu na to, kdo a jak jeho činnost kontroluje. Ke kontrolujícím osobám by se podle mne kontrolovaný neměl nijak vyjadřovat.

 

Už jsem o tom psal ve svém předchozím článku, ale musím to ještě jednou zopakovat.

Je neuvěřitelné, že členové výboru, kteří nejsou členy SVJ (většina výboru), si mohou dovolit takto se vyjadřovat o členech SVJ: „do nepravých rukou, které se po něm chtivě natahují” (proč nepravé a proč chtivě?).

Myslím si, že námi všemi placení funkcionáři (vesměs zde nebydlící) se mají o nás členech vyjadřovat pouze neutrálně. Tedy vyzvat členy ke kandidatuře, zveřejnit zájemce a uspořádat volby. Nějaké jejich komentáře ke kandidujícím jsou podle mne nepřijatelné.

 

Kdy bude shromáždění, kde bude nová kontrolní komise volena, nám výbor opět nesdělil (v okolních domech shromáždění v říjnu a listopadu již proběhla). Zdá se, že výbor nenašel vhodné kandidáty, kteří by mu vyhovovali (tzv. „mu šli na ruku”). Hlásí se jen takoví, co jej chtějí kontrolovat. To se ovšem výboru nelíbí, takové kandidáty je potřeba nejdříve před členy důkladně znectít, což nějakou dobu potrvá. A mezitím musí výbor hledat „ty pravé”. A to vše chce čas.

Oddálení volby nové KK (mandát dosavadní končí 30. 11.) ale jedno pozitivum členům přináší – od prosince se jim sníží platby v položce „odměny orgánům společenství” na polovinu, tj. na 91 Kč za byt a měsíc. Takový malý vánoční dárek od výboru SVJ 🙂

 

Štítky: , , ,