Přes 20 let uklízela vchod č. 19 paní Missbachová. Uklízela vše podle potřeby i několikrát týdně a ke spokojenosti obyvatel tohoto vchodu. Několikrát za rok zametla sklepy, vytřela společné prostory (sušárna, kolárna, kočárkárna) a dvakrát za rok umyla okna schodišťových lodžií a sklepní okénka. V zimě vždy uklidila sníh před vchodem a udělala cestu až ke kontejnerům (odpadky jsme vynášeli v pantoflích). Posyp, který používala při náledí, byl uskladněn za výtahem.

Nikdy si nikdo na nic nestěžoval, naopak všichni jí děkovali a chválili ji.

 

Najednou na konci roku 2016 ji výbor SVJ za podpory kontrolní komise a správce domu M. Kubiše vypověděl smlouvu a najal na úklid firmu, která už dříve uklízela vedlejší dva vchody. Obyvatelům neuvedl žádný reálný důvod – správce prý kvůli jejímu manželovi nemůže provádět kontrolu úklidu (proboha proč nemůže?).

Situace s úklidem se změnila. Firma sice zpočátku nasadila za paní Missbachovou velmi dobrou uklízečku – ta to ovšem dlouho nevydržela, dala výpověď a další uklízečky už tak dobré nebyly. Vzhledem k předchozímu perfektnímu úklidu paní Missbachové trvalo dost dlouho, než se stav úklidu projevil vzhledově (ušmudlané schody, špinavý výtah, nezametené sklepy, za 6 let nevytřená sušárna apod.).

 

Když jsem na shromáždění 16. 6. 2022 kritizovala úklid, kromě jednoho člena se ke mně nikdo nepřidal. Předseda výboru mi odpověděl, že když se mi to nelíbí, ať si to uklidím sama. V zápise ze shromáždění ale nebyla o úklidu žádná zmínka. Je zajímavé, že v následujícím zápisu výboru (zveřejněn 12. 10.) i kontrolní komise (26. 10.) se uvádí, že se po shromáždění na konci léta stavem úklidu výbor i KK zabývaly (KK „monitorovala”, výbor „kontaktoval firmu se stížností”). Výsledkem byla změna uklízečky a poskytnutá sleva z úklidu.

Asi jsem měla na shromáždění pravdu, ovšem Šormovi nemohou mít v ničem pravdu, proto mne předseda před přítomnými odbyl a zesměšnil!

 

Pokud jde o „znečišťování vestibulu” ve vchodu č. 19, nedělají ho obyvatelé uvedených pater, jak uvádí zápisy výboru č. 67-69 z konce léta. Znečištění vestibulu způsobuje předseda výboru R. Štěrba. Ten i několikrát denně přijížděl sebrat z nástěnky sdělení členům od jiných členů. Tyto papíry pak roztrhal a naházel do poštovních schránek některých členů nebo do krabice na letáky. Protože krabice má otvory a ze schránek při vybírání pošty také malé kousky roztrhaných papírů odpadnou, válí se pak tyto útržky ve vestibulu.

Za to ale nemohou členové SVJ, ale jejich neregulérně zvolený předseda.

 

Stav změny úklidu se promítnul i do odklízení sněhu v zimě. Výbor v původní verzi zápisu č. 63 z 1. 11. 2021 pouze sdělil, že úklidová firma vypověděla část smlouvy ohledně zimního úklidu sněhu, a vyzval obyvatele domu k opatrnosti a že „situace bude řešena s vlastníkem komunikace” (podle katastru nemovitostí je vlastníkem pozemku před našimi vchody p. Jelínek). Od té doby (další zimní období už probíhá) jsme se ale nic nového nedověděli.

Letos asi 10 dnů před vánočními svátky napadl sníh. Před vchody ve většině domů na Štouračově liché a před všemi vchody na Štouračově sudé si sníh hned odklidili. Před vchody našeho domu a před vchody sousedního domu 9-11-13, kde donedávna byl předsedou výboru S. Zbořil, nikdo sníh neuklidil a ani neposypal náledí, které se tam následně vytvořilo.

Kdo je zodpovědný za případný vzniklý úraz na tomto místě (bezprostředně u vstupních dveří do domu)? Podle výboru asi vlastník pozemku (jednal s ním někdo z výboru?), podle mne nejspíše vlastník domu, v našem případě SVJ.

Proč to výbor, tedy statutární zástupce SVJ, neprobral s vlastníky na shromáždění? Vždyť je celá řada možností:

  • Najmout úklidovou firmu na zimní údržbu, příp. firmu, která zvládne všechen úklid (p. Missbachová uklízela i sníh, dokonce až ke kontejnerům a hned, když to bylo potřeba).
  • Získat (a zaplatit) ochotného obyvatele domu.
  • Koupit hrablo, lopatu, smeták a nádobu na posyp, které mohou použít podle potřeby dobrovolníci jak z řad výboru, kontrolní komise nebo správce domu, tak i z řad obyvatel domu (ti pochopitelně zdarma).

Posyp na náledí byl vždy umístěn za výtahem, kam byl volný přístup. Nyní je prostor uzamčen (proč?). Až když náledí roztálo, správce vytáhl jeden špinavý a děravý pytel s posypem do vestibulu, kde bude hyzdit a znečišťovat vchod asi až do dubna.

Situaci lze řešit jednoduše a bez velkých financí (to by ovšem museli členové výboru a KK chtít). Můžete se sami podívat na vzhled vestibulu a připravenost na zimní období ve vchodu Štouračova 3 (správce SBD Průkopník). Jak to vypadá u nás ve vchodu č. 19, jistě víte 🙁

 

Uklízečka, která celé roky uklízela ve vchodě č. 19 vše (včetně sněhu) podle potřeby (to je výhoda oproti úklidu jen v určené dny), navíc velmi kvalitně, byla výborem nahrazena „profesionální firmou, která uklízí ve srovnání s okolními vchody podprůměrně a dokonce si ještě vybírá, co bude uklízet. A takovouto změnu úklidu pokládala kontrolní komise za svůj přínos k péči o tento dům!

Za to kontrolní komisi a výboru máme být vděční?

Štítky: , ,