Schůze

Milan Šorm dne 6. 3. 2011

Zápis ze shromáždění vlastníků

Více informací o článku „Zápis ze shromáždění vlastníků 8. února 2011”

Michal Kubiš dne 11. 2. 2011

Revize elektro byla provedena v 09 /2008 s výsledkem „El. instalace je schopna bezpečného provozu“.
Rekonstrukce společných rozvodů elektro v domě není v dohledné době uvažována jako opodstatněná investice.

Více informací o článku „Elektro v domě”

Michal Kubiš dne 8. 2. 2011

Citace pasáží,které potvrzují, co bylo ohledně stavebního řízení předneseno na shromáždění SVJ. (Zákon č. 183/2006 Sb.)

Více informací o článku „Citace ze stavebního zákona, Zákon č. 183/2006 Sb.”

Informace k chystanému ustavujícímu shromáždění, detaily programu.

Více informací o článku „Další informace k ustavujícímu shromáždění SVJ”

Milan Šorm dne 6. 2. 2011

Aktuální informace o možnosti nechat se zastupovat na schůzi a návrh vzoru plné moci v příloze.

Více informací o článku „Důležité shromáždění SVJ již toto úterý”

Milan Šorm dne 6. 2. 2011

Pozvánka s programem na ustavující schůzi Sdružení vlastníků jednotek Štouračova 17, 19 a 21, Brno.

Více informací o článku „Ustavující schůze SVJ”