Revize elektro byla provedena v 09 /2008 s výsledkem „El. instalace je schopna bezpečného provozu“.

Po revizi jsem zajistil opravu drobných chyb, dotažení šroubových spojů, jejich vyčištění atp.

Další revize má proběhnout v roce 2013.

Revize Hromosvodu byla nedávno také provedena a nedostatky vyplývající ze zprávy již opraveny.

Zatím žádná legislativa nepřikazuje hliníkové rozvody jakkoliv nařízeně vyměnit. Rozvody k výtahu a rozvaděč jsou s novými výtahy nové (r.2009).

Problémy bytových rozvodů a rozvaděčů nezajišťuje správa – je plně v kompetenci uživatelů bytů.

Doporučuji všem pravidelně kontrolovat dotažené šroubky v zásuvkách a v případě poruch volat odborné specialisty.

Dle výše uvedených podkladů není v dohledné době rekonstrukce společných rozvodů elektro v domě uvažována jako opodstatněná investice.

Revizní zprávu přikládám  jako pdf [Elektrorevize 2008].

Štítky: ,