Vážení vlastníci,

na žádost pí. Hany Šormové zveřejňuji její dopis, který poslala dnes předsedovi výboru SVJ jako svou reakci na zveřejněný zápis ze shromáždění.

Z tohoto dopisu vyplývá, že usnesení o výměně balkónů za nové (plechové) nebylo na shromáždění přijato. Zůstává tedy jediná možnost dalšího postupu – svolat shromáždění, které přijme buď usnesení navrhovaná paní Šormovou (viz její dopis – stačí nadpoloviční většina z přítomných), což umožní realizovat plánované lodžie, nebo přijme zákonem požadovanou většinou (75 % hlasů všech členů) usnesení o výměně balkónů za nové, plechové.

Milan Šorm ml.

Odkazy z dopisu (pro rychlé přečtení):

 

Štítky: , , , , , ,