Vážení vlastníci,

výbor SVJ se evidentně nechystá realizovat námi všemi odsouhlasený záměr mít v našem domě panelové lodžie a připravuje variantu zavěšených balkonů, i když k ní nedostal potřebný mandát.

Pojďme vyzvat výbor k řešení otázky lodžií a přesvědčme ho svolat shromáždění vlastníků s programem, který povede k realizaci panelových lodžií.

V příloze je uveden text podpisového archu, který stačí vytisknout, podepsat všemi vlastníky konkrétního bytu vč. uvedených údajů a vhodit do mé poštovní schránky v domě Štouračova 21. V okamžiku, kdy se sejde stanovami předepsané kvórum hlasů, předložím uvedené listiny výboru SVJ.

Pokud by tisk uvedeného dokumentu byl pro Vás problémem, můžete rovněž navštívit mého otce Ing. Milana Šorma, Štouračova 19, který má několik výtisků k dispozici a pouze se dopsat a podepsat na existující výtisky.

Nenechme si vnutit balkony, chceme lodžie!

Milan Šorm ml.

Přílohy:

Štítky: , , , ,