Ve svém předchozím článku o příčinách současné podoby revitalizace našeho domu jsem podrobně vysvětlila fakta a z nich odvozené úvahy, které mne dovedly k tvrzení, že výbor došel k závěru, že varianta „balkon za balkon“ nevyžaduje stavební povolení a její realizace bude rychlejší a snadnější, protože nebude potřeba jednat s vlastníky pozemků (a samozřejmě ani se mnou).

Aktuální situace 2. etapy revitalizace domu (začala od 9. května) potvrzuje toto mé tvrzení. Podle informací stavebního úřadu z 5. května (těsně před zahájením oznámené stavby) výbor SVJ dosud stavebnímu úřadu neoznámil žádný stavební záměr a nepožádal o žádné stavební povolení.

To potvrzuje má dřívější slova, že na realizaci pouhého zateplení domu není žádné stavební povolení potřeba. Pokud ale jde o výměnu balkonů za nové balkony, je situace složitější. Zde bude rozhodovat statický posudek (záleží na rozměrech, váze a způsobu uchycení balkonu do zdi). Pouze v případě, že bude nový balkon co nejvíce podobný balkonu původnímu, bude posudek příznivý a nebude potom nutné získat na výměnu balkonů stavební povolení. To je také pravděpodobně jediná příčina toho, proč si obyvatelé domu nemohli vybrat, jaký balkon chtějí (nesmí být totiž větší než ten původní), proč si nemohli zvolit např. zástěny mezi jednotlivými balkony (viz např. dům Štouračova 1-3-5) a proč také asi v jako jediném domě v Bystrci nebudou v posledním podlaží nad balkony stříšky (ani zástěny, ani stříšky totiž v původním provedení nebyly).

Protože výbor není schopen (a hlavně ochoten) získat stavební povolení (musel by totiž získat také souhlas soukromých vlastníků pozemků), nemohl nejen připustit variantu revitalizace domu v podobě náhrady balkonů betonovými lodžiemi, ale nemohl nabídnout vlastníkům bytů s balkony ani žádnou změnu jejich velikosti (balkony na Štouračově 1-3-5 jsou větší než původní), ani žádnou nadstandardní výbavu (zástěny, stříšky). To vše by totiž vyžadovalo získat stavební povolení, a tedy i souhlas vlastníků pozemků.

A řeči některých členů výboru o tom, že „na to nejsou peníze“, jsou směšné. Cena stavby je skoro 8 milionů, cena např. stříšek sotva 80 tisíc. Jestli se vezme úvěr o 80 tisíc větší, asi tedy nebude to podstatné.

Ano, získat stavební povolení v podmínkách naší ulice (duplicitní vlastnictví pozemků od domu Štouračova 9 až po Štouračovu 21) je složité. Je to vidět i u sousedního domu Štouračova 9-11-13, kde se jejich výbor SVJ o to stále snaží, protože chce vyhovět většině obyvatel domu, ale dosud se mu to nezdařilo.

Výbor našeho SVJ ale nemá své zájmy spojené ani s lodžiemi, ani s balkony (všichni přece bydlí v krajních bytech s lodžií), a proto jeho zájmem je pouze rychlé zateplení domu. Nic víc. Tomu pak také odpovídá i veškerá jejich činnost 🙁

Štítky: , , , , , ,