Milan Šorm dne 7. 2. 2011

Vážení vlastníci,

na přiloženém nákresu si můžete prohlédnout půdorys plánovaného typu lodžií, které budou představeny před byty se stávajícími balkony. Z uvedeného výkresu si můžete udělat vlastní představu o užitné ploše lodžie. Lodžie bude dále vydlážděna a volitelně (za příplatek) je možné její zasklení a opatření závěsným systémem na prádlo, který bude spustitelný shora.

Byty 3+1 se stávající vestavěnou lodžií pak v rámci celkové revitalizace domu získají zasklení lodžie, vydláždění a celkovou sanaci vnějšího i vnitřního vzhledu lodžie uhrazenou z fondu oprav (z půjčky na revitalizaci domu).

Ukázka realizace tohoto typu lodžií je k vidění na ulici Fleischnerova, kde je však použito netradičních barev pro rozbití celkové plochy (přípravný výbor se zatím kloní spíše k jednobarevnému pojetí lodžií ve světlých barvách).

Štítky: ,

Milan Šorm dne 7. 2. 2011

Vážení vlastníci,

v internetovém zpravodajství Aktuálně.cz se můžete dočíst následující informaci:

„Program Zelená úsporám na zateplování domů a výměnu starých kotlů na uhlí za ekologické vytápění zůstane už pro letošek uzavřen novým žádostem. Aktuálně.cz to potvrdil vysoce důvěryhodný zdroj ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP), který Zelenou úsporám administruje. Ministerstvo příjem žádostí o dotaci pozastavilo loni v říjnu. Jeho úředníci původně plánovali, že to bude přechodně pouze do konce ledna. Zatím není jasné, zda se program restartuje alespoň v příštím roce.“

I přes uvedenou informaci se budeme snažit provést v našem domě revitalizaci v plném rozsahu a využít alespoň dosavadní nízké sazby DPH a nemusíme čekat na vyřízení dotace.

Štítky: , ,

Vážení vlastníci,

k našemu shromáždění, které se bude konat v úterý 8. února 2011 v 18:00 v přízemí MŠ Štouračova, jsou k dispozici další podklady.

 1. Jednotlivé připomínky ke stanovám Společenství vlastníků jednotek byly předloženy ke konzultaci právnímu oddělení SBD Průkopník, toto oddělení je však zamítlo z důvodu, že požadavky a připomínky odporují legislativě. V průběhu schůze tak budou k odsouhlasení navrženy vzorové stanovy, které Vám byly distribuovány do schránek a které jsou také k dispozici v tomto článku [navrh-stanov-svj].
 2. Pro úvodní období bude navržena ke schválení smlouva o správě domu SBD Průkopníkem (dosavadní způsob správy). Po zvolení výboru se nový výbor seznámí s rutinním chodem SVJ a ze získaných zkušeností se správou domu a spoluprací s SBD Průkopník vyplynou nové návrhy ke správě domu a k úpravě činností SBD Průkopník pro naše SVJ. Návrh smlouvy o správě domu je přílohou tohoto článku [Návrh smlouvy na správu domu od SBD Průkopník].
 3. Cílem projednávání revitalizace domu bude odsouhlasení zadání projektové dokumentace pro zateplení domu, střechy, rekonstrukce vzduchotechniky, přístavba železobetonových lodžií a výměna oken a balkonových dveří na společných lodžiích. Celkový odhadovaný náklad na všechny dodavatelské práce je cca 10 mil. Kč.
 4. Pro zahájení kompletní revitalizace domu je nezbytně nutné získat povolení obou soukromých majitelů pozemků pod naším domem – p. Jelínka a Ing. Jánského. Souhlas (povolení) ze strany p. Jelínka lze získat odkupem části chodníků před domem, které jsou v jeho majetku. S Ing. Jánským je třeba individuálně jednat členy nového výboru SVJ. Shromáždění se musí vyjádřit k odkupu pozemků před domem a stanovit mandát výboru (statutárního zástupce SVJ) pro další jednání.
 5. Dalším tématem je problematika pronájmu přízemních prostor v Št. 17 a případné znovuobnovení sušárny v Št. 17. Dále bude shromáždění rozhodovat o vyklizení kočárkárny Št. 17 a její rekonstrukci zpět do původního účelu užití (kočárkárny) – v současné době je zde neveřejná dílna. V případě dostatku času budou v různém také diskutovány nástěnky u vstupů, jejich podoba a cenová hladina.

Na Vaši účast na shromáždění se těší správce domu Ing. Michal Kubiš, SBD Průkopník a přípravný výbor SVJ.

Štítky: , ,

Milan Šorm dne 6. 2. 2011

Vážení vlastníci,

na základě Vašich reakcí a návrhů eviduje správce domu Ing. Michal Kubiš k dnešnímu dni tyto kandidáty do kontrolní komise Společenství vlastníků jednotek:

 • PhDr. Ludmila Hanzíková (Št. 21)
 • Prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (Št. 19)
 • Karel Slezák (Št. 19)
 • Milan Valíček (Št. 17)

Štítky: ,

Milan Šorm dne 6. 2. 2011

Vážení vlastníci,

na základě Vašich reakcí a návrhů eviduje správce domu Ing. Michal Kubiš k dnešnímu dni tyto kandidáty do výboru Společenství vlastníků jednotek:

 • Ing. Michal Kubiš (Št. 19)
 • RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D. (Št. 21)
 • Andrea Štěrbová (Št. 17)
 • Ing. Milan Zámečník (Št. 19)

Štítky: ,

Milan Šorm dne 6. 2. 2011

Vážení vlastníci,

důležité ustavující shromáždění našeho Společenství vlastníků jednotek Štouračova 17, 19 a 21, Brno se koná již toto úterý 8. února 2011 v 18.00 v přízemí MŠ Štouračova.

Kdo se nebudete moci zúčastnit, neváhejte prosím pověřit někoho blízkého plnou mocí k zastupování, aby nechyběla účast nutná ke vzniku SVJ s právní subjektivitou za účasti placeného notáře.

Stačí napsat zplnomocnění k zastupování na shromáždění obecně,  nemusíte vypisovat, které body a jak chcete odsouhlasit, stačí pouze napsat, že zplnomocňujete k hlasování v plném rozsahu. Podoba plné moci a její obsah však můžete stanovit podle svých přání.

Plnou moc není dle dostupných pokynů SBD Průkopník nutno notářsky ověřovat.

Příklad plné moci je v příloze [Pokyny ke schůzi a plná moc].

Štítky: ,

Milan Šorm dne 6. 2. 2011

Vážení vlastníci,

Ukázka plánovaného typu lodžie

Ukázka plánovaného typu lodžie

v současné době plánujeme v našem domě kompletní revitalizaci. Jedním z hlavních témat je rekonstrukce starých balkonů a jejich náhrada za nové lodžie. Před vlastním projednáváním si prosím prostudujte různé typy lodžií, které můžete vidět ve svém okolí (stačí jedna odpolední procházka po Bystrci). Základním rozhodnutím bude jednak volba tvaru lodžie (rovná nebo zešikmená) a volba systému uchycení jednotlivých panelů i všech lodžií.

Přípravný výbor v současné době vytipoval jako mimořádně kvalitní systém navržený Ing. Kamilem Bulionem v zešikmené variantě a položenou dlažbou. Tyto lodžie je možné dále celoplošně zasklít a doplnit závěsným systémem na sušení prádla.

Prostudujte si prosím informace o uvedeném systému na adresách www.lodzie.czwww.bulion.cz. Na chystané schůzi je zařazena informace o lodžiích v rámci programového bodu Revitalizace domu.

Štítky: ,

Milan Šorm dne 6. 2. 2011

Paní Milena Flodrová v knize Brněnské ulice a vývoj jejich názvů od 13. století po dnešek (viz elektronická podoba knihy) uvádí, že ulice Štouračova v katastrálním území Bystrc (statistický obvod 183) je pojmenována po Antonínu Šťouračovi (nar. 5. června 1888 v Pivonicích na Bystřicku, zemřel 10. srpna 1944 ve Vratislavi), tesaři, od 21. prosince 1932 poslanci a členovi zemského vedení KSČ, který byl popraven nacisty pro účast v odboji za II. světové války. K jejímu pojmenování došlo 19. října 1978.

V Bystřici nad Pernštejnem je po něm pojmenována ulice Antonína Šťourače, neboť v jeho rodném kraji je uváděn vždy pod příjmením Šťourač. Stejné příjmení (tedy s Ť) je uvedeno také v seznamu poslanců z uvedeného období. Naše ulice by se tedy správně měla jmenovat Šťouračova, avšak při pojmenování došlo k chybě v přepisu. Některé realitní kanceláře však i dnes uvádějí ve svých inzerátech jméno Šťouračova.

Štítky: , ,

Milan Šorm dne 6. 2. 2011

Vážení vlastníci bytových jednotek domů Štouračova 17, 19 a 21, Brno,

jménem přípravného výboru Společenství vlastníků jednotek Štouračova 17, 19 a 21, Brno, v zastoupení správce domu Ing. Michala Kubiše a SBD Průkopník, si Vás dovoluji pozvat na ustavující schůzi našeho SVJ. Schůze se bude konat v úterý 8. února 2011 v 18.00 v přízemí Mateřské školy Štouračova.

Na setkání s Vámi se těší
Milan Šorm, Štouračova 21, byt č. 10

Přílohy:

Štítky: , ,