Milan Šorm dne 6. 2. 2011

Vážení vlastníci,

Ukázka plánovaného typu lodžie

Ukázka plánovaného typu lodžie

v současné době plánujeme v našem domě kompletní revitalizaci. Jedním z hlavních témat je rekonstrukce starých balkonů a jejich náhrada za nové lodžie. Před vlastním projednáváním si prosím prostudujte různé typy lodžií, které můžete vidět ve svém okolí (stačí jedna odpolední procházka po Bystrci). Základním rozhodnutím bude jednak volba tvaru lodžie (rovná nebo zešikmená) a volba systému uchycení jednotlivých panelů i všech lodžií.

Přípravný výbor v současné době vytipoval jako mimořádně kvalitní systém navržený Ing. Kamilem Bulionem v zešikmené variantě a položenou dlažbou. Tyto lodžie je možné dále celoplošně zasklít a doplnit závěsným systémem na sušení prádla.

Prostudujte si prosím informace o uvedeném systému na adresách www.lodzie.czwww.bulion.cz. Na chystané schůzi je zařazena informace o lodžiích v rámci programového bodu Revitalizace domu.

Štítky: ,

Milan Šorm dne 6. 2. 2011

Paní Milena Flodrová v knize Brněnské ulice a vývoj jejich názvů od 13. století po dnešek (viz elektronická podoba knihy) uvádí, že ulice Štouračova v katastrálním území Bystrc (statistický obvod 183) je pojmenována po Antonínu Šťouračovi (nar. 5. června 1888 v Pivonicích na Bystřicku, zemřel 10. srpna 1944 ve Vratislavi), tesaři, od 21. prosince 1932 poslanci a členovi zemského vedení KSČ, který byl popraven nacisty pro účast v odboji za II. světové války. K jejímu pojmenování došlo 19. října 1978.

V Bystřici nad Pernštejnem je po něm pojmenována ulice Antonína Šťourače, neboť v jeho rodném kraji je uváděn vždy pod příjmením Šťourač. Stejné příjmení (tedy s Ť) je uvedeno také v seznamu poslanců z uvedeného období. Naše ulice by se tedy správně měla jmenovat Šťouračova, avšak při pojmenování došlo k chybě v přepisu. Některé realitní kanceláře však i dnes uvádějí ve svých inzerátech jméno Šťouračova.

Štítky: , ,

Milan Šorm dne 6. 2. 2011

Vážení vlastníci bytových jednotek domů Štouračova 17, 19 a 21, Brno,

jménem přípravného výboru Společenství vlastníků jednotek Štouračova 17, 19 a 21, Brno, v zastoupení správce domu Ing. Michala Kubiše a SBD Průkopník, si Vás dovoluji pozvat na ustavující schůzi našeho SVJ. Schůze se bude konat v úterý 8. února 2011 v 18.00 v přízemí Mateřské školy Štouračova.

Na setkání s Vámi se těší
Milan Šorm, Štouračova 21, byt č. 10

Přílohy:

Štítky: , ,