Milan Šorm dne 20. 9. 2011

Přílohou tohoto příspěvku je zápis z jednání výboru SVJ dne 14. 9. 2011.

Štítky: , , , ,

Milí přátelé,

po letní přestávce vás opět zvu na pravidelnou schůzku sdružení k R43 a související, která bude v úterý 13. 9. 2011 od 19.00 hodin ve Společenském centru v Bystrci.

Vzhledem k tomu, že 22.9. má krajské zastupitelstvo na programu schválení ZÚR, vyzývám vás k hojné účasti.

Zdraví vás a na setkání se těší

Jana Pálková

Program schůzky:

 1. Nové informace
 2. ZÚR – ZJMK 22. 9.
 3. Žaloba
 4. Různé
 5. Další plánovaná schůzka – 11. 10. 2011

Štítky: ,

Milan Šorm dne 28. 6. 2011

Vážení vlastníci,

k dispozici je ověřený zápis ze shromáždění 18. 5. 2011.

S pozdravem
RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
předseda výboru SVJ

Štítky: , , ,

Milan Šorm dne 16. 6. 2011

Vážení vlastníci bytových jednotek,

dovoluji si Vás tímto pozvat na shromáždění vlastníků jednotek dne 29. června 2011 v 18.00 v prostorách MŠ Štouračova. Program jednání je přílohou této zprávy.

Na setkání s Vámi se jménem výboru těší

Milan Šorm
předseda výboru SVJ

Přílohy:

 1. Pozvánka na shromáždění vlastníků s programem jednání
 2. Vyhodnocení výběrového řízení (zpracováno členy výboru M. Kubišem a M. Zámečníkem)
 3. Formulář plné moci

Úplné materiály a diskuze o zpracovaném výběrovém řízení prosím směřujte na adresu vybor@stouracova.cz.

Štítky: , , , ,

Milan Šorm dne 16. 6. 2011

Vážení vlastníci,

dne 14. 6. 2011 se uskutečnila další schůzka OS k problematice R43. Na programu byly informace z ÚPmB o vypořádání námitek a připomínek, připomínky MČ, ZJmK a médií. Dále informace o změně územního řízení (plné moci, usnesení), řešení problematiky hluku a prachu v Bosonohách, Troubsku a Ostopovicích a je naplánována další schůzka na 12. července 2011.

Omlouvám se, že tento program a pozvánka nebyly vyvěšeny před konáním, ale někteří uvítají alespoň tuto stručnou informaci zpětně.

Milan Šorm

Štítky:

Výbor společenství vlastníků jednotek na základě závěrů posledního shromáždění vlastníků vyzval 16 společností (jejichž kontaktní údaje byly zaslány vlastníky jednotek a členy výborů k rukám předsedy výboru SVJ) s následující výzvou:

Štítky: , , ,

Milan Šorm dne 22. 5. 2011

Vážení spoluobčané,

aby nezapadla informace ukrytá v komentářích k ostatním článkům, dovoluji si tímto vyzdvihnout informace z besedy k R43, které se nás bezprostředně týkají. Podrobné informace přináší Bystrčník v tomto článku.

S pozdravem

Milan Šorm
předseda výboru SVJ

Štítky: , ,

Milan Šorm dne 22. 5. 2011

Vážení spoluobčané,

přílohou tohoto příspěvku je hospodářský plán schválený na posledním shromáždění vlastníků jednotek, který bude platný od 1. 7. 2011. Přílohou jsou také informace s odůvodněním změn v tomto plánu.

Děkuji za prostudování,

Milan Šorm
předseda výboru SVJ

Příloha:

Štítky: , , ,

Michal Kubiš dne 6. 5. 2011
Milí přátelé,
veřejná projednávání ÚPmB a ZÚR proběhla a jak jsme předpokládali, čekají nás další fáze – soudy.
Zvu vás na další schůzku OS k R43 a související, a to v úterý 10.5. od 19.00 hodin ve Společenském centru v Bystrci.
Předběžný program:
 1. Informace
  • veřejné projednávání ZÚR
  • ÚPmB – vypořádání námitek a připomínek
 2. ZÚR – další postup
 3. Hluk a prach Bosonohy, Troubsko, Ostopovice
 4. Různé
 5. Další schůzka 14.6.2011
Zdraví a na setkání se těší
Jana Pálková

Štítky: ,

Milan Šorm dne 5. 5. 2011

Výbor Společenství vlastníků domu Štouračova 17, 19 a 21, Brno si Vás dovoluje pozvat na SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ, které proběhne ve čtvrtek 19. května 2011 v 18.00 v prostorách Mateřské školky Štouračova.

Program jednání:

 1. Informace o práci výboru za 1. čtvrtletí roku 2011
 2. Informace z jednání s majiteli pozemků pod naším domem
 3. Informace o proběhlé anketě k revitalizaci domu
 4. Návrh na přípravu projektu revitalizace domu (hlasování o investici do projektu)
 5. Způsob odměňování členů výboru
 6. Různé

V případě, že se nemůžete schůze osobně zúčastnit, můžete se nechat zastoupit jinou osobou na základě písemné plné moci, která nemusí být notářsky ověřena.

Nájemníci družstevních bytů se mohou shromáždění vlastníků zúčastnit jako pozorovatelé, jejich jménem bude však hlasovat zástupce vlastníka – Průkopník, s.b.d.

RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
předseda výboru SVJ

Štítky: , , ,