Milan Šorm dne 19. 1. 2012

Bylo vypsáno výběrové řízení na technický dozor investora pro I. etapu revitalizace našeho domu – střechu. Veškeré podrobné informace otevřeného výběrového řízení naleznete v dokumentu zadávací dokumentace TDI.

Štítky: ,

Michal Kubiš dne 16. 1. 2012

Vážení uživatelé bytových jednotek,

na základě telefonického ověření data montáže nových elektronických poměrových měřidel od Techemu, mi bylo sděleno, že harmonogram montáže bude tvořen v průběhu tohoto týdne.

Montáž samotná bude koncem ledna, začátkem února 2012.

Bližší informace prozatím nebyly sděleny.

Sledujte prosím vývěsky v domě, kde se aktuální informace objeví.

Správce domu, Michal Kubiš

Štítky:

Vážení vlastníci,

vzhledem k faktu, že rekonstrukce střechy našeho domu není záležitost, kterou by mohl výbor SVJ technicky kontrolovat, plánuje výbor SVJ navrhnout shromáždění využití externího technického dozoru pro kontrolu práce dodavatele nové střechy a s ní související vzduchotechniky a hromosvodů (dodavatele vlastní střechy určí shromáždění na příštím shromáždění dne 26. ledna 2012).

Jednotliví vlastníci jednotek mohou podat vlastní návrhy na osobu technického dozoru investora (externí osobu či společnost) k rukám předsedy výboru SVJ – schránka Milan Šorm, Štouračova 21. Návrhy můžete podávat také e-mailem na adresu predseda@stouracova.cz.

Každý návrh musí obsahovat: úplné jméno navrhované osoby technického dozoru, poštovní adresu, telefonní a e-mailové spojení na kontaktní osobu.

Návrhy mohou vlastníci podávat do úterý 17. 1. 2012 včetně.

S pozdravem

RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
předseda výboru SVJ

Štítky: , , ,

Milan Šorm dne 12. 1. 2012

Vážení vlastníci bytových jednotek,

dovoluji si Vás tímto pozvat na shromáždění vlastníků jednotek dne 26. ledna 2012 v 18.00 v prostorách MŠ Štouračova. Program jednání je přílohou této zprávy.

Na setkání s Vámi se jménem výboru těší

Milan Šorm
předseda výboru SVJ

Přílohy:

  1. Pozvánka na shromáždění vlastníků 26. 1. s programem jednání
  2. Formulář plné moci

Štítky: , , , ,

Milan Šorm dne 22. 12. 2011

Vážení vlastníci,

na žádost předsedkyně kontrolní komise SVJ zveřejňuji zápis ze zasedání kontrolní komise ze dne 20. 11. 2011.

Štítky: , ,

Milan Šorm dne 7. 12. 2011

Vážení vlastníci bytových jednotek,

dovoluji si Vás tímto pozvat na shromáždění vlastníků jednotek dne 22. prosince 2011 v 18.00 v prostorách MŠ Štouračova. Program jednání je přílohou této zprávy.

Na setkání s Vámi se jménem výboru těší

Milan Šorm
předseda výboru SVJ

Přílohy:

  1. Pozvánka na shromáždění vlastníků 22. 12. s programem jednání
  2. Formulář plné moci

Úplné materiály a diskuze o zpracovaném výběrovém řízení prosím směřujte na adresu vybor@stouracova.cz.

Štítky: , , ,

Milan Šorm dne 7. 12. 2011

Přílohou tohoto příspěvku je zápis z jednání výboru SVJ dne 6. 12. 2011.

Štítky: , , , ,

Milan Šorm dne 6. 12. 2011

Přílohou tohoto příspěvku je zápis z jednání výboru SVJ dne 16. 11. 2011.

Štítky: , , , ,

Michal Kubiš dne 23. 11. 2011

Vážení uživatelé bytů,

v domě Štour. č.17 byl nově zapojen signál TV do Vašich rozvodů. Jedná se o zkušební provoz.

Při zapojení set-top-boxů přijímajících DVB-T, do STA zásuvek, by měl být k dispozici na kanále č. 29 – Veřejnoprávní multiplex (programy ČT) a kanál č. 40 – síť 2 (Nova, Nova Cinema, Prima, Prima cool, TV Barandov).

Prostupnost signálu je závislé zejména od technického stavu zásuvek v bytech odshora dolu.

Zásuvky nebyly několik let užívány.

Proto prosím, aby jste mi nahlásili, jaký je příjem signálu v jednotlivých patrech a typech bytů.

pozn.: signál není extrémě silný, tak při testování vyzkoušejte zapojit pouze 1ks zařízení ( bez rozboček-ty signál značně omezují)

Ve vchodech 19 a 21 probíhá funkční provoz STA signálu už od dob, kdy jsme byli odlišné samosprávy, tedy pro tyto dva vchody se nic nemění a výše citované TV programy by měly fungovat, pokud není momentální porucha na zesilovači.

Děkuji

M. Kubiš – správce (michal.kubis@email.cz)

Štítky:

Milan Šorm dne 30. 10. 2011

Přílohou tohoto příspěvku je zápis z jednání výboru SVJ dne 14. 10. 2011.

Štítky: , , , ,