Milan Šorm dne 13. 4. 2012

Vážení vlastníci,

byl jsem požádán členem SVJ o zveřejnění jeho korespondence se zmocněným členem společenství.

Přečtěte si více informací »

Štítky: , ,

Vážení vlastníci,

byl jsem požádán členem SVJ o zveřejnění jeho korespondence s kontrolní komisí našeho SVJ.

Přečtěte si více informací »

Štítky: , , ,

Milan Šorm dne 26. 2. 2012

Předkládám svou odpověď na informaci a zprávu kontrolní komise jako malou ukázku toho, co po celý rok probíhalo v zákulisí při jednáních členů výboru a kontrolní komise ohledně „správnosti“ zápisů z jednání výboru a shromáždění.

Tento nekonečný dialog byl také jedním z důvodů mého rozhodnutí odstoupit (viz můj rezignační dopis) – neustálé pře a „slovíčkaření“ ohledně zápisů místo smysluplné práce na přípravě revitalizace domu.

Přílohy:

Štítky: , , , , ,

Milan Šorm dne 23. 2. 2012

Vážení vlastníci,

podle stanov SVJ zbývají nyní pouze dvě možnosti, jak svolat shromáždění, kde se zvolí noví členové výboru (za odstupující):

  1. Shromáždění svolá dle čl. VII odst. 4 výbor, který též připraví podklady pro jednání.
    Protože výbor nyní tvoří dle čl. VI odst. 11 „členové společenství, kteří se jimi stali dnem jeho vzniku“, tak se musí sejít tento výbor (podle čl. VIII odst. 7 jeho nadpoloviční většina) a nadpoloviční většina přítomných musí svolat toto shromáždění.
  2. Shromáždění může být také podle čl. VII odst. 5 svoláno „požádá-li o to s uvedením návrhu pořadu jednání nejméně takový počet členů společenství, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu hlasu“.
    Jednání shromáždění pak podle čl. VII odst. 9 řídí „člen společenství zmocněný tímto svolavatelem“.

Druhá možnost mi připadá reálnější.

Štítky: , ,

Vážení vlastníci,

byl jsem požádán předsedkyní KK o zveřejnění následující informace Kontrolní komise k událostem 20. 2. 2012.

Štítky: , , , , ,

Milan Šorm dne 23. 2. 2012

Vážení vlastníci,

na žádost předsedkyně kontrolní komise zveřejňuji dodanou zprávu kontrolní komise.

Štítky: , ,

Milan Šorm dne 20. 2. 2012

Vážení vlastníci,

dne 20. 2. 2012 jsem předal výboru SVJ svůj rezignační dopis z funkce předsedy i člena výboru SVJ a výbor SVJ jej téhož dne na svém jednání v 18.00 projednal. Dnešním dnem tedy končím ve funkci předsedy výboru SVJ.

Je mi upřímně líto, že Ing. Kubiš a p. Štěrbová (spolu s přítomnými členy kontrolní komise) nechtěli být na posledním zasedání výboru konstruktivní a nalézt řešení, které by umožnilo ve velmi krátké době nalézt nové členy výboru a pokračovat tak v revitalizaci domu, což je úkol, který plně podporuji, a kterému jsem se do poslední chvíle věnoval.

Děkuji všem, kteří mne při této náročné funkci v atmosféře, která ve výboru SVJ panovala, podporovali.

RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
předseda výboru SVJ

Příloha:

Štítky: , ,

Milan Šorm dne 20. 2. 2012

Vážení vlastníci,

dne 20. 2. 2012 zaslal člen výboru SVJ Ing. Milan Zámečník svůj rezignační dopis z funkce člena výboru SVJ a výbor SVJ jej téhož dne na svém jednání v 18.00 projednal. Dnešním dnem tedy Ing. Zámečník končí ve funkci člena výboru. Na jeho žádost zveřejňuji text jeho rezignačního dopisu.

RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
předseda výboru SVJ

Příloha:

Štítky: , ,

Milan Šorm dne 20. 2. 2012

Vážení vlastníci,

k dispozici je zápis ze shromáždění SVJ dne 26. 1. 2012 vč. přílohy zápisu č. 1.

S pozdravem
RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
předseda výboru SVJ

Štítky: , ,

Milan Šorm dne 20. 2. 2012

Přílohou tohoto příspěvku je zápis z jednání výboru SVJ dne 20. 2. 2012.

Štítky: , , ,