Vážení vlastníci,

byl jsem požádán předsedkyní KK o zveřejnění následující informace Kontrolní komise k událostem 20. 2. 2012.

Štítky: , , , , ,

Milan Šorm dne 23. 2. 2012

Vážení vlastníci,

na žádost předsedkyně kontrolní komise zveřejňuji dodanou zprávu kontrolní komise.

Štítky: , ,

Milan Šorm dne 20. 2. 2012

Vážení vlastníci,

dne 20. 2. 2012 jsem předal výboru SVJ svůj rezignační dopis z funkce předsedy i člena výboru SVJ a výbor SVJ jej téhož dne na svém jednání v 18.00 projednal. Dnešním dnem tedy končím ve funkci předsedy výboru SVJ.

Je mi upřímně líto, že Ing. Kubiš a p. Štěrbová (spolu s přítomnými členy kontrolní komise) nechtěli být na posledním zasedání výboru konstruktivní a nalézt řešení, které by umožnilo ve velmi krátké době nalézt nové členy výboru a pokračovat tak v revitalizaci domu, což je úkol, který plně podporuji, a kterému jsem se do poslední chvíle věnoval.

Děkuji všem, kteří mne při této náročné funkci v atmosféře, která ve výboru SVJ panovala, podporovali.

RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
předseda výboru SVJ

Příloha:

Štítky: , ,

Milan Šorm dne 20. 2. 2012

Vážení vlastníci,

dne 20. 2. 2012 zaslal člen výboru SVJ Ing. Milan Zámečník svůj rezignační dopis z funkce člena výboru SVJ a výbor SVJ jej téhož dne na svém jednání v 18.00 projednal. Dnešním dnem tedy Ing. Zámečník končí ve funkci člena výboru. Na jeho žádost zveřejňuji text jeho rezignačního dopisu.

RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
předseda výboru SVJ

Příloha:

Štítky: , ,

Milan Šorm dne 20. 2. 2012

Vážení vlastníci,

k dispozici je zápis ze shromáždění SVJ dne 26. 1. 2012 vč. přílohy zápisu č. 1.

S pozdravem
RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
předseda výboru SVJ

Štítky: , ,

Milan Šorm dne 20. 2. 2012

Přílohou tohoto příspěvku je zápis z jednání výboru SVJ dne 20. 2. 2012.

Štítky: , , ,

Michal Kubiš dne 15. 2. 2012

Vážení vlastníci,

oznamuji tímto, že výnos z pronájmu společných prostor domu za rok 2011 činí 30.240,-Kč.

Výnos je převeden na účet „dlouhodobá záloha na opravy a dodatečné investice domu“.

Výnos z tohoto pronájmu je příjmem vlastníků jednotek podléhajících zdanění fyzických osob.

Veškeré podrobnosti, koho a jak se to týká,  jsou připojeny v dokumentu v příloze.

M. Kubiš, správce domu

Příloha:

Štítky: , ,

Milan Šorm dne 31. 1. 2012

Vážení vlastníci,

zde naleznete informace k souhlasu se stavebními úpravami a vzor prohlášení a plné moci, kterou můžete u předsedy výboru SVJ podepsat podle pokynů uvedených v informacíh.

S pozdravem
RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D., předseda výboru SVJ

Štítky:

Milan Šorm dne 26. 1. 2012

Přílohou tohoto příspěvku je zápis z jednání výboru SVJ dne 9. 1. 2012.

Štítky: , , ,

Milan Šorm dne 25. 1. 2012

Vážení vlastníci,

k dispozici je zápis ze shromáždění SVJ dne 22. 12. 2011.

S pozdravem
RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
předseda výboru SVJ

Štítky: , , ,