Milan Šorm dne 16. 6. 2011

Vážení vlastníci,

dne 14. 6. 2011 se uskutečnila další schůzka OS k problematice R43. Na programu byly informace z ÚPmB o vypořádání námitek a připomínek, připomínky MČ, ZJmK a médií. Dále informace o změně územního řízení (plné moci, usnesení), řešení problematiky hluku a prachu v Bosonohách, Troubsku a Ostopovicích a je naplánována další schůzka na 12. července 2011.

Omlouvám se, že tento program a pozvánka nebyly vyvěšeny před konáním, ale někteří uvítají alespoň tuto stručnou informaci zpětně.

Milan Šorm

Štítky:

Výbor společenství vlastníků jednotek na základě závěrů posledního shromáždění vlastníků vyzval 16 společností (jejichž kontaktní údaje byly zaslány vlastníky jednotek a členy výborů k rukám předsedy výboru SVJ) s následující výzvou:

Štítky: , , ,

Milan Šorm dne 22. 5. 2011

Vážení spoluobčané,

aby nezapadla informace ukrytá v komentářích k ostatním článkům, dovoluji si tímto vyzdvihnout informace z besedy k R43, které se nás bezprostředně týkají. Podrobné informace přináší Bystrčník v tomto článku.

S pozdravem

Milan Šorm
předseda výboru SVJ

Štítky: , ,

Milan Šorm dne 22. 5. 2011

Vážení spoluobčané,

přílohou tohoto příspěvku je hospodářský plán schválený na posledním shromáždění vlastníků jednotek, který bude platný od 1. 7. 2011. Přílohou jsou také informace s odůvodněním změn v tomto plánu.

Děkuji za prostudování,

Milan Šorm
předseda výboru SVJ

Příloha:

Štítky: , , ,

Michal Kubiš dne 6. 5. 2011
Milí přátelé,
veřejná projednávání ÚPmB a ZÚR proběhla a jak jsme předpokládali, čekají nás další fáze – soudy.
Zvu vás na další schůzku OS k R43 a související, a to v úterý 10.5. od 19.00 hodin ve Společenském centru v Bystrci.
Předběžný program:
 1. Informace
  • veřejné projednávání ZÚR
  • ÚPmB – vypořádání námitek a připomínek
 2. ZÚR – další postup
 3. Hluk a prach Bosonohy, Troubsko, Ostopovice
 4. Různé
 5. Další schůzka 14.6.2011
Zdraví a na setkání se těší
Jana Pálková

Štítky: ,

Milan Šorm dne 5. 5. 2011

Výbor Společenství vlastníků domu Štouračova 17, 19 a 21, Brno si Vás dovoluje pozvat na SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ, které proběhne ve čtvrtek 19. května 2011 v 18.00 v prostorách Mateřské školky Štouračova.

Program jednání:

 1. Informace o práci výboru za 1. čtvrtletí roku 2011
 2. Informace z jednání s majiteli pozemků pod naším domem
 3. Informace o proběhlé anketě k revitalizaci domu
 4. Návrh na přípravu projektu revitalizace domu (hlasování o investici do projektu)
 5. Způsob odměňování členů výboru
 6. Různé

V případě, že se nemůžete schůze osobně zúčastnit, můžete se nechat zastoupit jinou osobou na základě písemné plné moci, která nemusí být notářsky ověřena.

Nájemníci družstevních bytů se mohou shromáždění vlastníků zúčastnit jako pozorovatelé, jejich jménem bude však hlasovat zástupce vlastníka – Průkopník, s.b.d.

RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
předseda výboru SVJ

Štítky: , , ,

Milan Šorm dne 30. 4. 2011

Vážení spoluobčané,

v současné době máte možnost vyjádřit se předběžně k plánované revitalizaci našeho domu. Do Vašich poštovních schránek byl dnes vhozen anketní lístek, v rámci kterého můžete provést volbu jednotlivých částí revitalizace. Na zadní stranu anketního lístku pak můžete připsat případnou další informaci pro výbor SVJ. Anketní lístky prosím vraťte do poštovní schránky předsedy výboru SVJ p. Milana Šorma, Štouračova 21, nejpozději v pondělí 16. května 2011.

Informace získané na základě ankety budou prezentovány na plánovaném shromáždění SVJ a budou podkladem pro tvorbu projektu revitalizace našeho domu, bude-li tento projekt schválen shromážděním SVJ.

Za pečlivé vyplnění ankety a tím získání kvalitních a relevantních podkladů pro výbor SVJ Vám děkuje

Milan Šorm
předseda výboru SVJ

Štítky: , ,

Milan Šorm dne 30. 4. 2011

Vážení spoluobčasné,

výbor našeho SVJ pro Vás připravil detailní informace k revitalizaci našeho domu a popis jednotlivých variant revitalizace. Materiál je současně vyvěšen ve vestibulu domu na nových nástěnkách. Zveřejněné podklady jsou průvodními informacemi k anketě, která je v současné době v domě realizována. Pokud máte zájem k uvedené problematice vyjádřit svůj názor (na webové stránky) či máte doplňující otázky, kontaktujte prosím výbor SVJ na e-mailu vybor@stouracova.cz, příp. písemně do schránky předsedy výboru SVJ p. Milana Šorma, Štouračova 21.

S pozdravem
Milan Šorm, předseda výboru SVJ

Přílohy:

Štítky: ,

Milan Šorm dne 30. 4. 2011

Vážení spoluobčasné,

na základě rozhodnutí výboru a péčí správce domu byla doplněna do každého vestibulu domu nová nástěnka krytá fólií, která je určena výhradně pro potřeby výboru, kontrolní komise a záležitostí týkajících se celého SVJ. V současné době na tyto nástěnky doplňujeme materiály k revitalizaci domu a plánovanému shromáždění SVJ.

V příštím týdnu bude ještě doplněna druhá nástěnka (jako náhrada stávajících starých polystyrenů) pro reklamní sdělení, informace o důležitých telefonních číslech pohotovostí, otevíracích hodinách sběrného dvora apod.

Prosíme respektujte rozdělení obou nástěnek a jejich funkcí, usnadníte tak výboru SVJ jeho práci.

Krásné jaro přeje
Milan Šorm, předseda SVJ

Štítky: , ,

Michal Kubiš dne 17. 3. 2011

Vážení uživatelé,

z důvodu plánované modernizace systému vážení hmotnosti pasažérů při rozjezdu výtahu, budou výtahy postupně každý jeden den mimo provoz.

Předpokládaný čas, kdy bude výtah mimo provoz, je vždy OD 8.30 hod. do cca 16.00 hod.

Plánovaný den prací je odlišný dle adresy:

Štouračova č. 17 – v ÚTERÝ 29. března 2011

Štouračova č. 19 – ve STŘEDU 30. března 2011

Štouračova č. 21 – ve ČTVRTEK 31. března 2011

Tímto se za způsobené komplikace provozovatel výtahu omlouvá, je to však cesta vedoucí k bezpečnějšímu provozu modernizací technologie v záruční době.

Správce Michal Kubiš

Štítky: