Milan Šorm dne 30. 4. 2011

Vážení spoluobčané,

v současné době máte možnost vyjádřit se předběžně k plánované revitalizaci našeho domu. Do Vašich poštovních schránek byl dnes vhozen anketní lístek, v rámci kterého můžete provést volbu jednotlivých částí revitalizace. Na zadní stranu anketního lístku pak můžete připsat případnou další informaci pro výbor SVJ. Anketní lístky prosím vraťte do poštovní schránky předsedy výboru SVJ p. Milana Šorma, Štouračova 21, nejpozději v pondělí 16. května 2011.

Informace získané na základě ankety budou prezentovány na plánovaném shromáždění SVJ a budou podkladem pro tvorbu projektu revitalizace našeho domu, bude-li tento projekt schválen shromážděním SVJ.

Za pečlivé vyplnění ankety a tím získání kvalitních a relevantních podkladů pro výbor SVJ Vám děkuje

Milan Šorm
předseda výboru SVJ

Štítky: , ,

Milan Šorm dne 30. 4. 2011

Vážení spoluobčasné,

výbor našeho SVJ pro Vás připravil detailní informace k revitalizaci našeho domu a popis jednotlivých variant revitalizace. Materiál je současně vyvěšen ve vestibulu domu na nových nástěnkách. Zveřejněné podklady jsou průvodními informacemi k anketě, která je v současné době v domě realizována. Pokud máte zájem k uvedené problematice vyjádřit svůj názor (na webové stránky) či máte doplňující otázky, kontaktujte prosím výbor SVJ na e-mailu vybor@stouracova.cz, příp. písemně do schránky předsedy výboru SVJ p. Milana Šorma, Štouračova 21.

S pozdravem
Milan Šorm, předseda výboru SVJ

Přílohy:

Štítky: ,

Milan Šorm dne 30. 4. 2011

Vážení spoluobčasné,

na základě rozhodnutí výboru a péčí správce domu byla doplněna do každého vestibulu domu nová nástěnka krytá fólií, která je určena výhradně pro potřeby výboru, kontrolní komise a záležitostí týkajících se celého SVJ. V současné době na tyto nástěnky doplňujeme materiály k revitalizaci domu a plánovanému shromáždění SVJ.

V příštím týdnu bude ještě doplněna druhá nástěnka (jako náhrada stávajících starých polystyrenů) pro reklamní sdělení, informace o důležitých telefonních číslech pohotovostí, otevíracích hodinách sběrného dvora apod.

Prosíme respektujte rozdělení obou nástěnek a jejich funkcí, usnadníte tak výboru SVJ jeho práci.

Krásné jaro přeje
Milan Šorm, předseda SVJ

Štítky: , ,

Michal Kubiš dne 17. 3. 2011

Vážení uživatelé,

z důvodu plánované modernizace systému vážení hmotnosti pasažérů při rozjezdu výtahu, budou výtahy postupně každý jeden den mimo provoz.

Předpokládaný čas, kdy bude výtah mimo provoz, je vždy OD 8.30 hod. do cca 16.00 hod.

Plánovaný den prací je odlišný dle adresy:

Štouračova č. 17 – v ÚTERÝ 29. března 2011

Štouračova č. 19 – ve STŘEDU 30. března 2011

Štouračova č. 21 – ve ČTVRTEK 31. března 2011

Tímto se za způsobené komplikace provozovatel výtahu omlouvá, je to však cesta vedoucí k bezpečnějšímu provozu modernizací technologie v záruční době.

Správce Michal Kubiš

Štítky:

Michal Kubiš dne 17. 3. 2011

Vážení spoluobčané,

k čištění naší ulice dojde v rámci harmonogramu pro rok 2011 v následující termíny:

Parkoviště:

– 12. květen

– 13. říjen

Místní komunikace vč. parkovacích zálivů s označením P:

– 21. duben

– 21. červen

– 18. říjen

Doufám,  že Vám budou tyto informace citované z Bystrckých novin užitečné a lépe po ruce na našem webu a včas si odjedete s Vaším plechovým miláčkem.

Jako obvykle je čištění plánováno od 7.00 – 15.oo hod. – sledujte místní aktuální značení.

Čištění komunikací bude zajištěno firmami FALKY spol. s r.o., Pompova 602/4, 61700 Brno a Karel ZEMAN, Černého 39, 635 00 Brno.  Odtah bude zařizovat firma Zdeněk Černý, tel.: 547 357 384

zdroj: Bystrcké noviny 2/2011

přepis zajistil : Michal Kubiš

Štítky: ,

Michal Kubiš dne 11. 3. 2011

Vážení uživatelé bytových jednotek,

Půkopník s.b.d. si nechal zpracovat posudek na další provozuschopnost závěsných ocelových balkónů, z něhož plyne doporučení na zákaz vstupu, nebo lépe jejich úplné sejmutí.

Vzhledem k zákonné zodpovědnosti vlastníka či správce nemovitosti za údržbu a bezpečnost objektu, vč. balkónů budete vyzváni k podpisu, kterým prokážete, že jste byli poučeni o zákazu vstupu na tyto balkóny.

Posudek je v příloze, seznamte se prosím s jeho obsahem [Posudek na balkony].

Michal Kubiš, správce domu

Štítky: , ,

Michal Kubiš dne 7. 3. 2011

Milí přátelé,

pro zájemce o dění ohledně R43 předávám na náš web kopii pozvánky Jany Pálkové na schůzku občanského sdružení:

„Zvu vás na další schůzku občanských sdružení k R43 a související, která bude v obvyklém termínu, a to v úterý 8. 3. 2011 od 19 hodin ve Společenském centru v Bystrci.  Je nutné dokončit a podat námitky k ÚPmB  za vlastníky a zástupce veřejnosti (do 10.3. nejpozději). Vzhledem k tomu, že je již známý termín veřejného projednávání ZÚR, je třeba se domluvit na zástupcích veřejnosti ve vztahu k ZÚR ( zástupci za obce a krajští zástupci). Bude přítomen právník Ekologického právního servisu – využijte této příležitosti pro vaše dotazy. Nástin programu přikládám.“

Schůzka OS 8.3.2011

 1. Informace
 2. ÚPmB
  • veřejné projednávání
  • zástupci veřejnosti
  • vlastníci
  • ČKA
  • NHO
 3. ZÚR
  • veřejné projednávání 19.4.!!!
  • zástupci veřejnosti !!!
 4. hluk a prach Bosonohy, Troubsko, Ostopovice
  • překročené limity
  • MUDr. Šuta
 5. různé
  • náklady obhajoby u NSS
 6. další schůzka 12. 4. 2011

Srdečně vás všechny zdravím a těším se na setkání.

Jana Pálková
zastupitelka, Zelená pro Bystrc

Štítky: , ,

Milan Šorm dne 6. 3. 2011

Vážení vlastníci,

máte-li zájem přidávat vlastní diskuzní komentáře pod jednotlivé příspěvky zde na webu našeho SVJ, musíte být registrovaným návštěvníkem těchto stránek. Registraci pro Vás zajistím, pokud mi na e-mail predseda@stouracova.cz zašlete Vaše jméno, příjmení, číslo vchodu, číslo bytu, Vaši e-mailovou adresu a návrh Vašeho uživatelského jména (krátký řetězec bez háčků, čárek a mezer, např. „milansorm“ nebo „kubis“).

S pozdravem

Milan Šorm, předseda SVJ

Štítky:

Milan Šorm dne 6. 3. 2011

Vážení vlastníci,

v příloze naleznete zápis ze shromáždění vlastníků zapsaný Ing. Michalem Kubišem.

Příloha: Schůze SVJ č. 1 – 2001/02/08

Štítky: , ,

Michal Kubiš dne 14. 2. 2011

Vážení uživatelé Št. 21.

Poněvadž máte poměrně husté porosty stromů a keřů z přední i zadní strany domu a do 31. března je vždy vhodná doba ke kácení – v době vegetačního klidu – vyzývám Vás k připomínkám, zda se některých (a kterých) stromů chcete nechat zbavit. Určitě Vám stíní a v budoucnu budou některé z nich vadit i lešení a autojeřábu. Je nejvyšší čas nechat je zkrátit, nebo zrušit.

V době výsadby stromů v Bystrci slibovala radnice nevhodné porosty pořezat, nechápu, proč to tedy neuřezali v rámci té akce u nás.

Obejdete se bez některých z nich? Vadí Vám, nebo ne? Všechny jsou na pozemcích Brna…

Podněty zasílejte na michal.kubis@email.cz

Štítky: ,