Společnosti v přiloženém dokumentu byly osloveny pro obě výběrová řízení vypsaná dnes.

Přehled oslovených společností pro I. etapu

Štítky: ,

Milan Šorm dne 18. 10. 2011

Bylo vypsáno výběrové řízení na I. etapu revitalizace našeho domu – okna. Veškeré podrobné informace otevřeného výběrového řízení naleznete v dokumentu zadávací dokumentace – okna.

Štítky: ,

Milan Šorm dne 18. 10. 2011

Bylo vypsáno výběrové řízení na I. etapu revitalizace našeho domu – střechu. Veškeré podrobné informace otevřeného výběrového řízení naleznete v dokumentu zadávací dokumentace – střecha.

Štítky: ,

Milan Šorm dne 2. 10. 2011

Přílohou tohoto příspěvku je zápis z jednání výboru SVJ dne 22. 9. 2011.

Štítky: , , , ,

Milan Šorm dne 2. 10. 2011

Vážení vlastníci,

k dispozici je zápis ze shromáždění SVJ dne 29. 6. 2011.

S pozdravem
RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
předseda výboru SVJ

Štítky: , , ,

Milan Šorm dne 22. 9. 2011

Vážení vlastníci,

vzhledem k faktu, že v současné době je dokončen projekt revitalizace střechy a hospodářských lodžií (1. část revitalizace našeho domu, bez stavebního povolení), připravuje výbor SVJ výběrové řízení na dodavatele stavby (o vlastní realizaci a dodavateli rozhodne svolané shromáždění SVJ v průběhu října 2011).

Výbor plánuje provést dvě výběrová řízení:

  • Na dodavatele nové střechy a s ní související vzduchotechniky a hromosvodů
  • Na dodavatele nových okenních sestav na hospodářských zadních lodžiích

Jednotliví vlastníci jednotek mohou podat vlastní návrhy na oslovené firmy pro první nebo druhé výběrové řízení (příp. pro obě) k rukám předsedy výboru SVJ – schránka Milan Šorm, Štouračova 21. Návrhy můžete podávat také e-mailem na adresu predseda@stouracova.cz.

Každý návrh musí obsahovat: úplné jméno dodavatelské společnosti, poštovní adresu, jméno kontaktní osoby, telefonní spojení, e-mailové spojení na kontaktní osobu, webové stránky společnosti, označení výběrového řízení (střecha, zadní lodžie, obě řízení).

Návrhy mohou vlastníci podávat do středy 28. 9. 2011 včetně.

S pozdravem

RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
předseda výboru SVJ

Štítky: , , ,

Milan Šorm dne 20. 9. 2011

Přílohou tohoto příspěvku je zápis z jednání výboru SVJ dne 14. 9. 2011.

Štítky: , , , ,

Milí přátelé,

po letní přestávce vás opět zvu na pravidelnou schůzku sdružení k R43 a související, která bude v úterý 13. 9. 2011 od 19.00 hodin ve Společenském centru v Bystrci.

Vzhledem k tomu, že 22.9. má krajské zastupitelstvo na programu schválení ZÚR, vyzývám vás k hojné účasti.

Zdraví vás a na setkání se těší

Jana Pálková

Program schůzky:

  1. Nové informace
  2. ZÚR – ZJMK 22. 9.
  3. Žaloba
  4. Různé
  5. Další plánovaná schůzka – 11. 10. 2011

Štítky: ,

Milan Šorm dne 28. 6. 2011

Vážení vlastníci,

k dispozici je ověřený zápis ze shromáždění 18. 5. 2011.

S pozdravem
RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
předseda výboru SVJ

Štítky: , , ,

Milan Šorm dne 16. 6. 2011

Vážení vlastníci bytových jednotek,

dovoluji si Vás tímto pozvat na shromáždění vlastníků jednotek dne 29. června 2011 v 18.00 v prostorách MŠ Štouračova. Program jednání je přílohou této zprávy.

Na setkání s Vámi se jménem výboru těší

Milan Šorm
předseda výboru SVJ

Přílohy:

  1. Pozvánka na shromáždění vlastníků s programem jednání
  2. Vyhodnocení výběrového řízení (zpracováno členy výboru M. Kubišem a M. Zámečníkem)
  3. Formulář plné moci

Úplné materiály a diskuze o zpracovaném výběrovém řízení prosím směřujte na adresu vybor@stouracova.cz.

Štítky: , , , ,