Milan Šorm st. dne 16. 12. 2013

Ve svém otevřeném dopise kontrolní komisi (viz http://www.stouracova.cz/2013/otevreny-dopis-kontrolni-komisi-ohledne-vyberoveho-rizeni-na-dodavatele-stavby/) jsem vyslovil své podezření z manipulace výběrového řízení na dodavatele stavby a ze snahy prosadit v něm předem vybranou firmu.

Žádal jsem KK, aby průběh provedeného výběrového řízení prověřila a se svými závěry seznámila členy na shromáždění 12. 12. 2013. Jak mohli přítomní členové slyšet a jak jsem už popsal ve svém komentáři k otevřenému dopisu (viz výše), předsedkyně KK přečetla jakési „právní stanovisko“, které se dané věci vůbec netýkalo (zdůvodňovalo právo výboru uzavírat smlouvy). Protože předsedkyně KK ani nepochopila, kdo jí tento otevřený dopis poslal, ani se nijak nezmínila o jeho obsahu, došel jsem k závěru, že můj dopis vůbec nečetla! Tomu tedy říkám kontrolní činnost.

Přečtěte si více informací »

Štítky: , , , , , ,

Milan Šorm st. dne 10. 12. 2013

V posledních dnech dostávají vlastníci bytových jednotek v našem domě „Vyrozumění o podaném odvolání“ proti rozhodnutí stavebního úřadu, kterým byly dodatečně povoleny stavební úpravy v bytě č. 10 a 11 v domě Štouračova 21. Toto odvolání podali všichni současní členové výboru (se svými manželkami), polovina členů kontrolní komise a avizovaný kandidát do výboru Z. Kubiš.

Uvedené stavební úpravy se týkají propojení dvou bytů ve vlastnictví mého staršího syna. Od doby, kdy moje manželka seznamovala jednotlivé vlastníky bytů v našem domě s tímto synovým stavebním záměrem, uplynul již více jak rok, takže pravděpodobně většina obyvatel domu netuší, o co v tomto případě jde. Protože jsem akce výboru, které směřovaly proti stavebnímu záměru mého syna, a tedy i vývoj celého „případu“ sledoval od samého začátku, pokusím se vysvětlit nejen prostá fakta, ale i pozadí této kauzy.

Myslím si, že tento případ je smutnou ukázkou, kam až může zajít nejen msta a závist lidí, ale i snaha o odvedení pozornosti ostatních, snaha o zakrytí skutečných záměrů některých našich sousedů.

Přečtěte si více informací »

Štítky: ,

Vážení členové kontrolní komise SVJ,
na mou žádost výboru SVJ ze dne 14. 11. 2012 o zpřístupnění podkladů pro shromáždění členů dne 29. 11. 2012 mi byly 25. 11. 2012 poskytnuty k nahlédnutí dokumenty ohledně provedeného výběrového řízení na dodavatele 2. etapy revitalizace domu.
Po prostudování poskytnutých dokumentů se v souladu se stanovami SVJ (čl. XIV odst. 1d) obracím na kontrolní komisi s podnětem k prošetření činnosti výboru ohledně tohoto uskutečněného výběrového řízení.

Úplné znění tohoto otevřeného dopisu naleznete v příloze.

Ing. Milan Šorm

 

Příloha:

Štítky: , , , , ,

Hana Šormová dne 13. 11. 2013

Na tuto otázku si asi většina obyvatel našeho domu odpoví, že příčinou této podoby revitalizace domu jsem já a moje „nepřijatelné“ požadavky (i když mi nikdo nikdy neřekl, v čem jsou nepřijatelné).

Členové výboru a kontrolní komise ovšem znají správnou odpověď – příčinou toho, že místo výměny balkonů za betonové lodžie se u nás budou pouze nahrazovat staré balkony novými (opět plechovými), je problém s duplicitním vlastnictvím pozemků pod naším domem!

Tato základní příčina pak byla doplněna neochotou členů výboru jednat se soukromými vlastníky pozemků pod domem a rovněž snahou o co nejrychlejší cestu k výsledku, tj. zateplení domu. Hned po svém zvolení v dubnu 2012 předseda výboru totiž jasně sdělil mému synovi, co je jeho cílem – dokončit revitalizaci domu, tím zhodnotit svůj byt a odstěhovat se jinam.

Přečtěte si více informací »

Štítky: , , , ,

Hana Šormová dne 3. 6. 2013

Chtěla bych alespoň stručně vysvětlit mnou navrhovaná usnesení, která mi umožní udělit svůj souhlas s výměnou balkonů za betonové lodžie.

Přečtěte si více informací »

Štítky: , , , ,

Milan Šorm dne 6. 3. 2013

Vážení vlastníci,

výbor SVJ se evidentně nechystá realizovat námi všemi odsouhlasený záměr mít v našem domě panelové lodžie a připravuje variantu zavěšených balkonů, i když k ní nedostal potřebný mandát.

Pojďme vyzvat výbor k řešení otázky lodžií a přesvědčme ho svolat shromáždění vlastníků s programem, který povede k realizaci panelových lodžií.

V příloze je uveden text podpisového archu, který stačí vytisknout, podepsat všemi vlastníky konkrétního bytu vč. uvedených údajů a vhodit do mé poštovní schránky v domě Štouračova 21. V okamžiku, kdy se sejde stanovami předepsané kvórum hlasů, předložím uvedené listiny výboru SVJ.

Pokud by tisk uvedeného dokumentu byl pro Vás problémem, můžete rovněž navštívit mého otce Ing. Milana Šorma, Štouračova 19, který má několik výtisků k dispozici a pouze se dopsat a podepsat na existující výtisky.

Nenechme si vnutit balkony, chceme lodžie!

Milan Šorm ml.

Přílohy:

Štítky: , , , ,

Milan Šorm st. dne 5. 3. 2013

Před více jak 2 týdny požádala moje manželka předsedu výboru o zveřejnění své odpovědi na dopis právního zástupce SVJ na stejných nástěnkách, kde byl tento jeho dopis umístěn. O této své žádosti zároveň informovala i předsedkyni kontrolní komise.

Jak už se v našem SVJ stalo špatným zvykem, na tuto její žádost dodnes nikdo z výboru ani kontrolní komise nijak nereagoval.

Proč nesměla být její odpověď zveřejněna? Takto si výbor představuje diskuzi?

 

Odkazy:

 

Štítky: , , , , ,

Milan Šorm st. dne 19. 2. 2013

Po posledním shromáždění členů, kde moje manželka odmítla dát svůj souhlas se stavebními úpravami při revitalizaci našeho domu, došlo k téměř absurdní situaci – výbor po potvrzení důvěry od přítomných členů si nechal členy odhlasovat usnesení o „zahájení kroků k zateplení domu a nahrazení stávajících balkónů za nové, plechové“ a i když moje žena hned začátkem prosince navrhla podmínky, za kterých svůj souhlas dá, výbor na její návrhy nereaguje a z jeho zápisů z jednání vyplývá, že bude postupovat výhradně tímto směrem (byť pro tuto změnu obsahu revitalizace nemá dosud členy schválený mandát).

Jinými slovy – o možnostech souhlasu se schváleným způsobem revitalizace výbor jednat nebude, ale „kroky“ směrem k zatím neschválenému způsobu dělat hodlá!

Zkusím se proto podívat na uvedený problém náhrady balkónů za ocelové balkóny (nebo naopak betonové lodžie) z jiného úhlu. Nebudu řešit otázku technickou (budoucí opravy apod.), ani uživatelskou (velikost, zasklení atd.), ale jen čistě ekonomickou, a to jenom z pohledu plateb do fondu dlouhodobé zálohy na opravy a investice (DZOI) – běžně nazývaném fond oprav.

Přečtěte si více informací »

Štítky: , , , ,

Vážení vlastníci,

jako bývalý předseda výboru SVJ se musím ohradit k některým tvrzením, která uvádí p. Zdeněk Kubiš ve svém otevřeném dopisu zaslaném mé matce pí. Haně Šormové a její rodině.

Přečtěte si více informací »

Štítky: ,

Hana Šormová dne 10. 2. 2013

Výbor SVJ nijak nereaguje ani na mou žádost o předložení usnesení ohledně chystané revitalizace na shromáždění členů, ani na má upozornění ohledně omylů a lží v zápise z posledního shromáždění (na svou žádost o zveřejnění opraveného zápisu jsem již tradičně nedostala od výboru žádnou odpověď). O dalším postupu výboru tak mohu usuzovat pouze z jeho zveřejněného zápisu z jednání (21. 1. 2013).

Přečtěte si více informací »

Štítky: , , , ,