Michal Kubiš dne 15. 2. 2012

Vážení vlastníci,

oznamuji tímto, že výnos z pronájmu společných prostor domu za rok 2011 činí 30.240,-Kč.

Výnos je převeden na účet „dlouhodobá záloha na opravy a dodatečné investice domu“.

Výnos z tohoto pronájmu je příjmem vlastníků jednotek podléhajících zdanění fyzických osob.

Veškeré podrobnosti, koho a jak se to týká,  jsou připojeny v dokumentu v příloze.

M. Kubiš, správce domu

Příloha:

Štítky: , ,

Milan Šorm dne 31. 1. 2012

Vážení vlastníci,

zde naleznete informace k souhlasu se stavebními úpravami a vzor prohlášení a plné moci, kterou můžete u předsedy výboru SVJ podepsat podle pokynů uvedených v informacíh.

S pozdravem
RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D., předseda výboru SVJ

Štítky:

Milan Šorm dne 26. 1. 2012

Přílohou tohoto příspěvku je zápis z jednání výboru SVJ dne 9. 1. 2012.

Štítky: , , ,

Milan Šorm dne 25. 1. 2012

Vážení vlastníci,

k dispozici je zápis ze shromáždění SVJ dne 22. 12. 2011.

S pozdravem
RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
předseda výboru SVJ

Štítky: , , ,

Milan Šorm dne 19. 1. 2012

Bylo vypsáno výběrové řízení na technický dozor investora pro I. etapu revitalizace našeho domu – střechu. Veškeré podrobné informace otevřeného výběrového řízení naleznete v dokumentu zadávací dokumentace TDI.

Štítky: ,

Michal Kubiš dne 16. 1. 2012

Vážení uživatelé bytových jednotek,

na základě telefonického ověření data montáže nových elektronických poměrových měřidel od Techemu, mi bylo sděleno, že harmonogram montáže bude tvořen v průběhu tohoto týdne.

Montáž samotná bude koncem ledna, začátkem února 2012.

Bližší informace prozatím nebyly sděleny.

Sledujte prosím vývěsky v domě, kde se aktuální informace objeví.

Správce domu, Michal Kubiš

Štítky:

Vážení vlastníci,

vzhledem k faktu, že rekonstrukce střechy našeho domu není záležitost, kterou by mohl výbor SVJ technicky kontrolovat, plánuje výbor SVJ navrhnout shromáždění využití externího technického dozoru pro kontrolu práce dodavatele nové střechy a s ní související vzduchotechniky a hromosvodů (dodavatele vlastní střechy určí shromáždění na příštím shromáždění dne 26. ledna 2012).

Jednotliví vlastníci jednotek mohou podat vlastní návrhy na osobu technického dozoru investora (externí osobu či společnost) k rukám předsedy výboru SVJ – schránka Milan Šorm, Štouračova 21. Návrhy můžete podávat také e-mailem na adresu predseda@stouracova.cz.

Každý návrh musí obsahovat: úplné jméno navrhované osoby technického dozoru, poštovní adresu, telefonní a e-mailové spojení na kontaktní osobu.

Návrhy mohou vlastníci podávat do úterý 17. 1. 2012 včetně.

S pozdravem

RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
předseda výboru SVJ

Štítky: , , ,

Milan Šorm dne 12. 1. 2012

Vážení vlastníci bytových jednotek,

dovoluji si Vás tímto pozvat na shromáždění vlastníků jednotek dne 26. ledna 2012 v 18.00 v prostorách MŠ Štouračova. Program jednání je přílohou této zprávy.

Na setkání s Vámi se jménem výboru těší

Milan Šorm
předseda výboru SVJ

Přílohy:

  1. Pozvánka na shromáždění vlastníků 26. 1. s programem jednání
  2. Formulář plné moci

Štítky: , , , ,

Milan Šorm dne 22. 12. 2011

Vážení vlastníci,

na žádost předsedkyně kontrolní komise SVJ zveřejňuji zápis ze zasedání kontrolní komise ze dne 20. 11. 2011.

Štítky: , ,

Milan Šorm dne 7. 12. 2011

Vážení vlastníci bytových jednotek,

dovoluji si Vás tímto pozvat na shromáždění vlastníků jednotek dne 22. prosince 2011 v 18.00 v prostorách MŠ Štouračova. Program jednání je přílohou této zprávy.

Na setkání s Vámi se jménem výboru těší

Milan Šorm
předseda výboru SVJ

Přílohy:

  1. Pozvánka na shromáždění vlastníků 22. 12. s programem jednání
  2. Formulář plné moci

Úplné materiály a diskuze o zpracovaném výběrovém řízení prosím směřujte na adresu vybor@stouracova.cz.

Štítky: , , ,