Milan a Hana Šormovi dne 5. 3. 2023

Ve svém tažení proti právu členů používat nástěnky pokračuje výbor i ve svém zápise ze schůze výboru dne 16. 1. 2023. Zdá se, že se chystá znovu vyměnit nástěnky za jiné (prý opět kvůli poškození těch stávajících). Dokonce chce kvůli nástěnkám zbytečně utrácet peníze členů za instalaci kamerového systému.

O soustavné snaze výboru zamezit komunikaci mezi členy společenství jsme psali již před rokem v článku Nové nástěnky – staré způsoby.

Přečtěte si více informací »

Štítky: , ,

Milan a Hana Šormovi dne 26. 2. 2023

Ve svém předchozím článku z července 2022 jsme konstatovali, že výboru už nestačí ve svých zápisech zveřejňovat polopravdy a zatajovat důležité skutečnosti, ale že v zápise ze shromáždění SVJ dne 16. 6. 2022 už prezentuje i naprosté lži.

V této podivné praxi výbor dále pokračuje, když ve svém zápise ze schůze výboru  dne 16. 1. 2023 v informaci o výsledku výběrového řízení tvrdí, že „nikdo z členů SVJ nedoručil výboru žádný návrh na osvědčenou realizační firmu”. To je ovšem lež, protože dvě firmy jsme 14. 11. 2022 navrhovali výboru my sami.

Přečtěte si více informací »

Štítky: , ,

Milan a Hana Šormovi dne 7. 2. 2023

Kontrolní komise ve svém zápise z 26. 1. 2023 píše o výběrovém řízení na plánovanou rekonstrukci domu:  „S ohledem na usnadnění komunikace žádáme členy SVJ, aby své návrhy firem podepsali.” V původní výzvě výboru k překládání návrhů firem podpis navrhovatele nebyl požadován (proč taky – má snad pro zařazení firmy do výběrového řízení význam, kdo ji navrhuje?).

Naše předchozí žádosti výboru i stížnosti kontrolní komisi naše jména obsahovaly a zlepšilo to snad nějak naši vzájemnou komunikaci? Zůstala stále stejná – z naší strany žádost, stížnost nebo dotaz, z druhé strany obvykle mlčení, maximálně po urgenci jen potvrzení, že náš podnět k nim dorazil. Ostatně posuďte sami, na co jsme se výboru a KK na podzim 2022 ptali a co nám oni odpověděli.

Přečtěte si více informací »

Štítky: ,

Hana Šormová dne 5. 1. 2023

Přes 20 let uklízela vchod č. 19 paní Missbachová. Uklízela vše podle potřeby i několikrát týdně a ke spokojenosti obyvatel tohoto vchodu. Několikrát za rok zametla sklepy, vytřela společné prostory (sušárna, kolárna, kočárkárna) a dvakrát za rok umyla okna schodišťových lodžií a sklepní okénka. V zimě vždy uklidila sníh před vchodem a udělala cestu až ke kontejnerům (odpadky jsme vynášeli v pantoflích). Posyp, který používala při náledí, byl uskladněn za výtahem.

Nikdy si nikdo na nic nestěžoval, naopak všichni jí děkovali a chválili ji.

Přečtěte si více informací »

Štítky: , ,

Milan Šorm st. dne 6. 12. 2022

Ve svém zápise ze schůzí výboru v srpnu až říjnu mne výbor obviňuje, že jsem na červnovém shromáždění „zabránil sanaci fasády v letošním roce”, jejíž cena bude v příštím roce vyšší. Možná se brzy dozvím, že jsem v roce 2019 zabránil i rekonstrukci elektroinstalace, jejíž tehdejší projekční cena byla podle výboru cca 4 mil. Kč a jejíž skutečná cena bude v příštím roce oproti roku 2019 násobně vyšší.

Fasáda podle výboru dále chátrá a „výbor SVJ v současné době nemá legální prostředky, jak tento neblahý stav zastavit”.

Přečtěte si více informací »

Štítky: , , ,

Milan Šorm st. dne 28. 10. 2022

Výbor podle svého zápisu ze schůzí v srpnu až říjnu 2022 přišel s novým řešením otázky revitalizace elektroinstalace (včetně hydrantů, dlažeb schodišťových podest a dešťových svodů) – téměř vše, co jsme od poslední revitalizace v r. 2015 naspořili (cca 5,5 mil. Kč), utratíme za revitalizaci jednoho vchodu domu (cca 4 mil. Kč) a ostatní dva vchody ponecháme osudu!

Na výměnu kanalizačních a vodovodních stoupaček pak zapomeneme a zbývající milión použijeme na výborem prosazované čištění fasády 🙁

Zdá se, že si výbor nově vyložil známé mušketýrské heslo – jeden vchod bere za všechny, všichni spořili za jednoho.

Přečtěte si více informací »

Štítky: , , ,

Milan a Hana Šormovi dne 15. 7. 2022

I když se to zdálo téměř nemožné, výbor dokázal morálně klesnout ještě hlouběji, než se mu dosud dařilo. Už mu nestačí ve svých zápisech zveřejňovat polopravdy a zatajovat důležité skutečnosti, na což jsme ve svých předchozích článcích mnohokrát poukázali. Ve svém posledním zápise ze shromáždění SVJ dne 16. 6. 2022 už prezentuje i naprosté lži.

Přečtěte si více informací »

Štítky: , , ,

Milan Šorm st. dne 21. 6. 2022

Jak už jsem psal dříve, z celého průběhu shromáždění dne 16. 6. 2022 lze učinit jediný závěr – výboru zde šlo o to nechat si schválit kontrolní komisi, která bude výboru vyhovovat a půjde mu tzv. ”na ruku”.

Z průběhu zasedání lze ale dovodit i záměry výboru do budoucna. Žádné informace o revitalizaci elektroinstalace a výměně kanalizačních a vodovodních stoupaček, nulové odpovědi na dotazy členů ohledně cen a obsahu uvedených akcí. Naproti tomu řeči předsedajícího o „značných prostředcích ve fondu oprav, které stále ztrácejí na hodnotě”. To vše doprovázeno nezdařeným pokusem výboru o zbytečný milionový výdaj z tohoto fondu oprav. Z toho už lze budoucí záměry výboru odhadnout.

Přečtěte si více informací »

Štítky: , ,

Milan a Hana Šormovi dne 20. 6. 2022

Průběh shromáždění dne 16. 6. 2022 ukázal, že o dalším dění v našem domě (co se opraví, kdo to opraví a kdo to zkontroluje) rozhodují kromě výboru a několika jejich věrných spojenců především ti, kteří na shromáždění nepřijdou. Zní to divně, ale je to tak.

Díky plným mocem, které nepřítomní členové odevzdali výboru a jejich blízkým spojencům (bývalí členové či náhradníci výboru a kontrolní komise, tedy úzcí spolupracovníci výboru), získal výbor nadpoloviční většinu hlasů účastníků zasedání. A bez ohledu na názor ostatních přítomných členů SVJ si nyní mohl odhlasovat, co chtěl 🙁

Přečtěte si více informací »

Štítky: ,

Milan a Hana Šormovi dne 19. 6. 2022

Informace o činnosti výboru SVJ od jeho nástupu k moci (1. 8. 2021) potvrdila údaje uvedené již v zápisech z jednání výboru č. 62 až 66. Připomínám, že jeho neregulérní volba je dosud předmětem soudního sporu.

Výbor představil velké plány, ale co konkrétního za ten rok udělal? V říjnu nechal upravit zeleň za domem (19 239 Kč – podle nás jejím hlavním důvodem byla ale šikana jednoho z členů). Dále zakoupil notebook p. Pelikánové (13 035 Kč), zadal pasportizaci stoupaček a aktualizaci projektu revitalizace elektroinstalace (oboje asi zadarmo – viz níže). Toť vše.

Zbytek už jsou jen běžné opravy – tedy povinnosti a práce zástupce správce domu (M. Kubiš).

Přečtěte si více informací »

Štítky: , , ,