Správa Domu

Milan Šorm dne 22. 5. 2011

Hospodářský plán pro příští rok.

Více informací o článku „Hospodářský plán platný od 1. 7. 2011”

Milan Šorm dne 30. 4. 2011

Informace o nových nástěnkách ve vestibulech a způsobu organizace jejich funkce.

Více informací o článku „Nové nástěnky ve vestibulech”

Michal Kubiš dne 17. 3. 2011

Plánovaný den prací je odlišný dle adresy:
Štouračova č. 17 – v ÚTERÝ 29. března 2011
Štouračova č. 19 – ve STŘEDU 30. března 2011
Štouračova č. 21 – ve ČTVRTEK 31. března 2011
Předpokládaný čas, kdy bude výtah mimo provoz, je vždy OD 8.30 hod. do cca 16.00 hod.

Více informací o článku „Výtahy budou mimo provoz”

Michal Kubiš dne 11. 3. 2011

Půkopník s.b.d. si nechal zpracovat posudek na další provozuschopnost závěsných oc. balkónů, z něhož plyne doporučení na zákaz vstupu, nebo lépe jejich úplné sejmutí.
Budete vyzváni k podpisu, kterým prokážete, že jste byli poučeni o zákazu vstupu na tyto balkóny.

Více informací o článku „Havarijní stav závěsných ocelových balkónů”

Michal Kubiš dne 14. 2. 2011

Chcete prořezat stromy okolo Št. 21? Těšíme se na Vaše podněty.

Více informací o článku „Výzva – kácení stromů a keřů”

Michal Kubiš dne 11. 2. 2011

Revize elektro byla provedena v 09 /2008 s výsledkem „El. instalace je schopna bezpečného provozu“.
Rekonstrukce společných rozvodů elektro v domě není v dohledné době uvažována jako opodstatněná investice.

Více informací o článku „Elektro v domě”